Introduction

U voert en melkt de koeien, maar u constateert dat het hele bedrijfsproces meer oplevert. Vlees, voer, mest en energie bijvoorbeeld, dragen alle in potentie bij aan een efficiënter en winstgevender bedrijf.

Waardeer alle output van uw bedrijf: melk- en vleesproductie, voerefficiëntie, mestverwerking, energieopwekking en zuivelverwerking.

Which steps are you going to take?

Doeltreffend gebruik van ruwvoer

Slim voeren

En tot slot bent u direct op de hoogte van het effect van de verspreide rantsoenen. Gegevens van de Lely Vector en Lely Astronaut zijn in de vorm van diverse Key Performance Indicators (KPI's) beschikbaar in het managementsysteem Lely T4C.

Staat mest voor afval of voor waarde?

Lely Discovery

Mest is van waarde. Door mest zo snel mogelijk te managen en deze naar een verwerker te brengen, blijft de waarde ervan maximaal behouden.

Tweede bedrijfstak

Arbeidsbesparende automatisering

Tijdsbeparingen en flexibiliteit creëren mogelijkheden om op andere manieren geld te verdienen, omdat herhalende werkzaamheden door automatisering komen te vervallen en u daardoor slimmer kunt werken.

25 jaar robotmelken

Het tijdperk van automatisering binnen de melkveehouderij begon pas echt toen Lely het robotmelken introduceerde. Het leven is veranderd, het dierenwelzijn is verbeterd en ’efficiënt boeren’ is opnieuw uitgevonden. 25 jaar automatisering in de melkveehouderij betekent ook dat een compleet nieuwe generatie is opgegroeid met de voordelen van deze nieuwe technologie.

Top