Blog 11 “Biocide”

EH: Regelmatig kom ik het woord biocide tegen en wat moet ik mij daar bij voorstellen?
HBY: Biociden zijn simpelweg desinfectiemiddelen. Dus die doen ook wat ze zeggen: desinfecteren en dat komt neer op het doden van schadelijke/ongewensten micro-organismen. Dat is iets wat je niet zomaar mag roepen, want daar is wetgeving aan gekoppeld. Je moet dus aan bepaalde eisen voldoen om te kunnen zeggen dat jouw product een biocide is.
EH: Dus ik mag een product waarvan ik denk dat het desinfecteert, niet zomaar een biocide noemen?
HBY: Dat is correct. In het verleden hebben sommige producenten daar wel gebruik van gemaakt. Ik zou eerder zeggen “misbruik”. Dingen beloven die niet waar zijn. Tegenwoordig kom je daar niet meer mee weg. Momenteel heb je of een lokale toelating of een internationale toelating. In Europa wordt dat onder andere via ECHA geregeld. In USA heb je bijvoorbeeld de FDA.
EH: Dus dit zijn allemaal onafhankelijke instanties die zich bezighouden met de vraag of jouw product wel doet wat het belooft?
HBY: Correct. En let op. Je komt er niet makkelijk vanaf en behoorlijk zware dossiers worden opgevraagd over jouw product. De periode van vrijblijvendheid is echt wel voorbij. Sterker nog. Wetgeving wordt steeds strenger.
EH: Volgt dat dan hetzelfde pad als bij diergeneesmiddelen registratie?
HBY: Nu zijn diergeneesmiddelen wel iets heel anders dan biociden. Diergeneesmiddelen genezen en helpen bij een ontsteking. Biociden zitten veel meer in het traject van voorkomen en ontsmetten in een situatie dat er nog geen ontsteking is.
EH: Helder, maar nu de vraag “Hoe weet ik als veehouder of een product wel de juiste dingen doet?”
HBY: Dat is niet zo moeilijk, want een biocide behoort een zogenaamd toelatingsnummer te hebben. Dat is het bewijs van instanties dat jouw product voldoet aan voorwaarden voor goede desinfectie. Dus bij welke concentratie, bij welke contacttijd, bij welke temperatuur en bij welke applicatie. Dat toelatingsnummer staat op de verpakking en is vrij makkelijk te checken.
EH: Hebben die biociden of desinfectiemiddelen dan ook nog iets te maken met de gevarenclassificaties die we eerder besproken hebben?HBY: Vanzelfsprekend. Want ook hier komen producten voor die corrosief of milieubelastend zijn. Denk maar eens aan formaline of perazijnzuur. Stoffen die wel degelijk te boek staan als milieubelastend of corrosief en toch tot de biociden behoren.
EH: Op grond hiervan trek ik een conclusie dat biociden een aanduiding zijn voor de toepassing en niet zozeer voor de gevarenindeling. Ook daar krijgen biociden een classificatie conform andere producten en zullen we ze net zo dienen te hanteren, op te slaan en onze voorzorgsmaatregelen te nemen.
HBY: Correct.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top