Blog 5 “Opslag van gevaarlijke goederen - 2”

HBY: Ik wil nog even terugkomen op die opslag van gevaarlijke goederen. Je zei dat lekbakken speciaal voor dit doel gemaakt zijn en aan specifieke eisen moeten voldoen. Hoe zit dat precies?
EH: Dan gaan we wel wat meer de diepte in. Wij hanteren bij Lely als voorwaarde dat ze uiteraard de opslaghoeveelheid moeten kunnen dragen. Het klinkt misschien raar, maar zorg ervoor dat de lekbakken chemiebestendig zijn. Nog belangrijker is de afmeting. Zo’n lekbak moet minimaal de inhoud van de grootste verpakking kunnen opvangen.
HBY: Ik heb begrepen dat er bepaalde rekenmodules zijn die vertellen hoe groot die lekbakken moeten zijn. Passen we die hier toe?
EH: In principe klopt dat, maar op boerderij niveau zou ik adviseren gewoon de grootste verpakking aan te houden. Hoe dan ook: Zorg voor ruim voldoende opvangvolume.
HBY: Dat snap ik en we zijn het er snel over eens zijn dat het gaat om beschermen tegen ongecontroleerd morsen en het vermijden dat gevaarlijke goederen bij elkaar kunnen komen en vervelende reacties kunnen geven.
EH: Correct. Gewoon je gezond verstand gebruiken en bewust omgaan met deze producten. Dus ook niet 3 of 4 hoog opstapelen, kris-kras door elkaar zetten en dat soort rare dingen. Hou het beheersbaar en vooral ook overzichtelijk.
HBY: Maar hoe zit dat dan met lege verpakkingen? Moeten die ook op een lekbak staan?
EH: Dat is een lastige vraag. Zolang lege verpakkingen niet gespoeld zijn, moet je het volgens mij zien als gevaarlijk goed. En net zo benaderen alsof het volle verpakkingen zijn. Er zit immers nog een restant in. Mijn advies is de verpakkingen na gebruik weer goed te sluiten en zorg dat het etiket er op zit en blijft.  Dat maakt hantering en opslag vele malen makkelijker en hoeft wat mij betreft dan niet meer op de lekbak geplaatst te worden. Het is ook veiliger voor de mensen die lege verpakkingen ophalen en recyclen.
HBY: Heb jij nog speciale aanbevelingen als het gaat om opvang van gevaarlijke goederen? Ik kan mij voorstellen dat je er met het plaatsen van een lekbak nog niet bent. Mijn ervaring uit de industrie gaat heel wat verder dan dat.
EH: De gedachte dat we op de boerderij hetzelfde moeten doen als op industrieel niveau gaat mij wat te ver. Ondanks dat er vergelijkbare producten worden gebruikt en er in de gevaren geen verschillen zitten. Maar veelal gaat om veel kleinschaliger gebruik. Dan is wat mij betreft veilige opslag al gediend door gebruik van de lekbakken, loog en zuur gescheiden, en de speciale opslagkasten met opvang. Wordt het grootschaliger, dan zal je ook meer en meer conform industriële richtlijnen moeten opslaan. Maar daar weet jij weer meer van.
HBY: Inderdaad en misschien goed om te vermelden dat we inmiddels al behoorlijk ver zijn in het begeleiden van opslag bij grootschalige bedrijven. Klop gerust aan, zou ik zeggen.

 

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top