Blog 8 “Hoe om te gaan met voorvallen”

HBY: We praten veel met elkaar over preventie bij gebruik van gevaarlijke goederen. Maar je zult in je praktijk ook weleens meegemaakt hebben dat het dan toch een keer misgaat. Hoe zijn jouw ervaringen?
EH: Helaas heb ik incidenten meegemaakt. En sommige laten een altijd blijvende indruk achter. De impact op mens, dier en/of milieu kan soms catastrofaal zijn en daarom is het goed om op die veiligheid te blijven hameren. Het merendeel van de incidenten die ik ken, vinden namelijk nog steeds een oorzaak in verkeerd of onachtzaam menselijk handelen.
HBY: Heb je een top 5 van voorvallen? Kennis hiervan is altijd waardevol om te delen, zodat ik en anderen er ook wat van kan leren.
EH: De meest voorkomende is helaas toch het verkeerde product pakken en aansluiten op een toepassing waar het niet voor geschikt is. Je moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat je een reinigingsmiddel gebruikt voor uierverzorging. Gemakzucht, niet lezen van etiket en onwetendheid zijn hier de grote boosdoeners. Ook zie ik incidenten bij het gebruik, zoals bij het overgieten of een geopende jerrycan oppakken en neerzetten. Daarnaast is morsen en vervolgens niet opruimen een regelmatig voorkomende. Tot slot wil ik het mengen van chemie noemen. Vaak onbedoeld, maar eentje die tot allerlei ongewenste situaties kan leiden. In al die gevallen kan het uit de hand lopen en is het noodzakelijk snel te reageren.
HBY: Daar komt het dan wel op aan. In hoeverre zijn wij als Lely voorbereid op dergelijke situaties bij gebruik van dit soort gevaarlijke goederen?
EH: Het is niet alleen een kwestie dat wij voorbereid zijn, maar vooral ook de veehouder. Dat is immers de persoon die omgaat met deze gevaarlijke goederen. Onze rol is vooral te zorgen dat de producten deugdelijk en volledig gedocumenteerd aangeleverd worden. Dan ligt de verantwoordelijkheid toch echt bij de veehouder en die kan zich voorbereiden door simpelweg hulpmiddelen voor handen te hebben. Denk aan veiligheidsblad, Lely chemiekaart en eerste hulp artikelen en…… gezond verstand.
HBY: De veehouder is geen specialist op het gebied van dit soort middelen en dergelijke incidenten komen gelukkig niet al te veel voor. Wat zijn jouw adviezen als het gaat om momenten dat er toch een contaminatie of lekkage plaats vindt?
EH: Eerst je eigen veiligheid zeker stellen. Altijd! Dan de handelingen uitvoeren, zoals spoelen, vervuilde kleding verwijderen en bij enige twijfel een specialist raadplegen. “Wat te doen”, kun je weer vinden op de eerdergenoemde veiligheidsbladen, etiket en Lely chemiekaarten.
HBY: Maar je hebt het nu over mensen. Hoe zit dat dan met dieren?
EH: Goede vraag, want vreemd genoeg vind je dat niet op een van die eerdergenoemde documenten. Bij contaminatie van dieren raadpleeg je altijd je veearts en belt het Lely center. Die laatste kunnen weer de Lely hotline bellen en daar specialisten inschakelen. Lely heeft protocollen klaarliggen voor dit soort incidenten. Zowel voor mens, dier als milieu.
HBY: Goed om te weten. En zelf wil ik uit andere ervaringen daar ook nog wat aan toevoegen. Wacht niet te lang, maar reageer direct en raadpleeg voor zekerheid altijd een specialist.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top