Lely Milk Quality Control - Cell Count (MQC-C) voor een snelle identificatie van afwijkingen in de melk als een vroege indicatie van mastitis

Mastitis is een van de meest algemene gezondheidsproblemen in de melkveehouderij en is van invloed op melkkwaliteit, melkhoeveelheid en dierenwelzijn (Halasa et al., 2007; Hogeveen et al., 2019). Somatisch celgetal is een parameter die vaak wordt gebruikt om de diagnose (sub)klinische mastitis te stellen en wordt daarom gebruikt om de uiergezondheid te verbeteren. Een snelle toename van het somatisch celgetal in de melk wijst op ontsteking van het uier (Sharma et al., 2011). Het celgetal is dan ook relevant bij het monitoren van de koegezondheid en een juiste besluitvorming ten aanzien van bedrijfsmanagement (Schukken et al., 2003). Celgetal-inzichten van de Lely Astronaut worden verzameld via de Milk Quality Control-Cell Count (MQC-C).

articles

De Lely Milk Quality Control - Cell Count (MQC-C)

De Lely MQC-C is een extra functie van de Lely Astronaut waarmee mastitis in een vroeg stadium kan worden gedetecteerd. Het apparaat neemt een melkmonster en voegt er een vloeibare reagens aan toe. Vervolgens wordt op basis van de viscositeit van het monster een celgetal indicatie gegenereerd. Deze test is gebaseerd op hetzelfde principe als de California Mastitis Test (CMT). In deze test worden melkmonsters verzameld waaraan een reagens wordt toegevoegd, waarna het mengsel kan indikken. Hoe hoger het aantal (ontstekings)cellen in de melk, hoe dikker het mengsel wordt.

De MQC-C voert na elke drie melkingen een test uit (via smart Sampling). Als de test echter een hoog somatisch celgetal (> 250.000 cellen/ml) laat zien, neemt de MQC-C een monster van elke melking om een gedetailleerder uiergezondheidsprofiel te genereren. De MQC-C-test is een screeningstool, wat betekent dat het duidt op de mogelijkheid van een aandoening. De tijd tussen metingen via een laboratorium kan oplopen tot 6 weken. Het regelmatig meten van het somatisch celgetal met behulp van de MQC-C helpt bij het monitoren van uiergezondheid per koe (Deng et al., 2020).

Snelle detectie van (sub)klinische mastitis

Nauwkeurige monitoring van de uiergezondheid van afzonderlijke koeien is essentieel om in een vroeg stadium intramammaire infecties te kunnen vaststellen en voor een tijdige behandeling en goed herstel. Met de Lely Astronaut kunnen melkveehouders vertrouwen op online sensorsystemen ter identificatie van melk van koeien met een intramammaire infectie (Sørensen et al., 2016).

Onderzoek wijst uit dat mastitisdetectiesystemen beter presteren als informatie over het celgetal wordt toegevoegd aan een detectiemodel op basis van geleidbaarheidsinformatie (Kamphuis et al., 2008; Kaşikçi et al., 2012). Lely Horizon (rapport 10, 12 en 23) combineert de informatie van alle melksensoren op de Astronaut (geleidbaarheid, kleur, temperatuur, melksnelheid, melkproductie, melktijden, dode melktijden, vet- en eiwitindicaties) en verwerkt deze informatie in (uier)gezondheidstaken. De melkveehouder wordt op tijd over eventuele wijzigingen geïnformeerd, wat resulteert in betere hersteltijden omdat koeien in een vroeg stadium van een intramammaire infectie snel kunnen worden geïdentificeerd.

Conclusie

De MQC-C is een uitstekende tool voor het screenen van koeien met een mogelijke intramammaire infectie hebben, omdat het op tijd starten van de behandeling belangrijk is voor een goed herstel.

 


 

Deng, Z., Hogeveen, H., Lam, T. J. G. M., van der Tol, R., & Koop, G. (2020). Performance of Online Somatic Cell Count Estimation in Automatic Milking Systems. Frontiers in Veterinary Science, 7(April). https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00221

Halasa, T., Huijps, K., Østerås, O., & Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review. The Veterinary Quarterly, 29(1), 18–31. https://doi.org/10.1080/01652176.2007.9695224

Hogeveen, H., Steeneveld, W., & Wolf, C. A. (2019). Production Diseases Reduce the Efficiency of Dairy Production : A Review of the Results, Methods, and Approaches Regarding the Economics of Mastitis. Annual Review of Resource Economics, 11, 289–312. https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100518-093954

Kamphuis, C., Sherlock, R., Jago, J., Mein, G., & Hogeveen, H. (2008). Automatic Detection of Clinical Mastitis Is Improved by In-Line Monitoring of Somatic Cell Count. Journal of Dairy Science, 91(12), 4560–4570. https://doi.org/10.3168/jds.2008-1160

Kaşikçi, G., Çetin, Ö., Bingöl, E. B., & Gündüz, M. C. (2012). Relations between electrical conductivity, somatic cell count, California mastitis test and some quality parameters in the diagnosis of subclinical mastitis in dairy cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 36(1), 49–55. https://doi.org/10.3906/VET-1103-4

Schukken, Y. H., Wilson, D. J., Welcome, F., Garrison-Tikofsky, L., & Gonzalez, R. N. (2003). Monitoring udder health and milk quality using somatic cell counts. Veterinary Research, 34, 579–596. https://doi.org/10.1051/vetres

Sharma, N., Singh, N. K., & Bhadwal, M. S. (2011). Relationship of Somatic Cell Count and Mastitis :An Overview. Journal of Animal Sciences, 24(3), 429–438. https://doi.org/https://doi.org/10.5713/ajas.2011.10233

Sørensen, L. P., Bjerring, M., & Løvendahl, P. (2016). Monitoring individual cow udder health in automated milking systems using online somatic cell counts. Journal of Dairy Science, 99(1), 608–620. https://doi.org/10.3168/jds.2014-8823

Top