Bij Lely heeft de veiligheid van mens en dier de hoogste prioriteit. Chemicaliën kunnen gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u met deze producten moet omgaan, zowel tijdens gebruik als in de opslag. Het gebruik en de behandeling van chemicaliën zijn afhankelijk van uw situatie.

Elke situatie is uniek. Denk alleen al aan lokale wetten en regelgevingen die per land kunnen verschillen, maar die ook anders kunnen zijn voor uw bedrijf en dat van uw buren. Deze vereisten zijn niet altijd volledig zwart-wit en u moet de redenering erachter begrijpen om ze in uw eigen situatie correct toe te passen. Alleen dan kunt u veilige omstandigheden waarborgen voor uzelf en uw gezin, uw medewerkers, uw koeien en het milieu.   

 

Koffietijd

Blog van onze chemicaliënexperts

Weet u welke producten tot de gevaarlijke stoffen behoren? Hoe u ze kunt herkennen? Hoe u ze correct moet bewaren? Wat u moet doen in een noodgeval?

Krijg meer inzicht in veiligheid en opslag van chemicaliën door de blog van onze experts te volgen. Ze behandelen verschillende onderwerpen, geven praktijkvoorbeelden en praktische tips en bespreken details op basis van hun diverse professionele achtergronden.

Blog 11: "Biocide" 27/06/2022

Wat zijn biociden nou eigenlijk? En hoe weet je als klant of een product wel doet wat het belooft? Lees het nu in blog 11 “Biocide”.

Blog 11: "Biocide"

De basis

Veilige opslag is op een plek waar dit mag en kan.

Denk hierbij aan een afgeschermde en donkere omgeving met vluchtroutes, constante temperatuur en ventilatie. Belangrijk is dat er een heldere, zichtbare identificatie en vaste allocatie van alle producten is. Zodat jij, maar ook je medewerkers nooit misgrijpen. Maak gebruik van lekbakken en chemiekasten voor de daarvoor bedoelde producten en hang Lely chemie kaarten met de veiligheidsinstructies op bij de producten. Zorg daarnaast dat alle hulpmiddelen aanwezig zijn zoals een oogdouche, persoonlijke beschermingsmiddelen, EHBO-voorzieningen, brandblusmiddelen en veiligheidsinformatiebladen. Houd je aan de nationale voorschriften en richtlijnen voor het opslaan van chemicaliën.

Wanneer je werkt met chemicaliën is het belangrijk om jezelf en je omgeving te beschermen.

Denk hierbij aan het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril of gelaatscherm. Doe niks overhaast en zorg voor een schone en georganiseerde werkomgeving. Zorg dat je weet wat je doet, bekend bent met de producten en hoe je hier veilig mee kan werken. Lees het veiligheidsinformatieblad om te voldoen aan de nationale gezondheids- en veiligheidswetgeving die van toepassing is op werkplekken.

Waarom samenwerken?

Iedere veehouder wereldwijd neemt dagelijks beslissingen voor zijn bedrijf. Keuzes die passen bij zichzelf en de bedrijfsdoelen. Dat hoeft hij niet alleen te doen. Samen met adviseurs kiest hij voor de juiste oplossingen en stuurt hij zijn bedrijf in de gewenste richting.

Meer en meer veehouders kiezen voor Lely als partner voor de lange termijn, omdat onze services en producten goed aansluiten om elke dag weer een stap naar het gewenste resultaat te maken. We zijn dichtbij, met de juiste en kundige mensen die goed zijn opgeleid.

Top