Bezoek dit Lely Sphere bedrijf

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

De familie Denissen is klaar voor de toekomst! Zij nodigen u dan ook van harte uit om hun bedrijf te komen bezichtigen op vrijdag 12 april van 10u-17u aan de Zonnelandstraat 4 in Nispen

Wat is er te zien?

 • Nieuwe stal tegen bestaande stal aangebouwd waarin 190 melk- en kalfkoeien zijn gehuisvest
 • Drie Lely Astronaut A5 melkrobots in combinatie met beweiding
 • Lely Sphere met 3 N-captures
 • twee Discovery Collector C2 mestrobots
 • Roostervloer met afgesloten inlay separatiestrips voor de Lely Sphere
 • Urine en feces zijn volledig apart opgeslagen (5 verschillende meststromen)
 • Diepstrooiselbox met vers gescheiden mest
 • Zonnepanelen
 • Ruim strohok met voldoende ruimte bij de melkrobots
 • Led-lijn-verlichting
 • Springkasteel aanwezig voor de kinderen!

Onze adviseurs beantwoorden graag al uw vragen!

Locatie: Zonnelandstraat 4, 4709 RA Nispen (net over de Nederlandse grens)

Wanneer: 12 april, 10u tot 17u

Bezoek dit bedrijf

Locatie: Zonnelandstraat 4, 4709 RA Nispen

Net over de Nederlandse grens

Nispen (1).png

Verhaal

Zeven generaties familie Denissen

Joran Denissen is de zevende generatie Denissen. En al zeven generaties lang zit de melkveehouderij van de familie Denissen aan de Zonnelandstraat 4 in Nispen. Ooit gestart als een gecombineerd bedrijf van melkvee en akkerbouw, is de familie Denissen in 1975 met de ingebruikname van de ligboxstal, destijds een baanbrekende stap in Nederland, volledig overgegaan op het houden van melkvee.

VOF Denissen
De basis voor de huidige VOF start in 1986 als de melkveehouderij overgaat naar Toine en Annelies Denissen, de ouders van Joran. Vanaf dat moment gaat de familie Denissen zich meer en meer toeleggen op het aantal liters melk per koe. Sindsdien is het bedrijf gestaag gegroeid in aantal koeien.

Van kleins af aan is Joran al betrokken bij de boerderij. Wanneer Joran in 2014 zijn diploma heeft behaald, gaat hij een paar jaar gedeeltelijk buitenshuis aan de slag. Vanaf het moment dat Joran in 2018 fulltime op het melkveebedrijf komt te werken verschuift de focus van de familie Denissen naar het toekomstbestendig maken van het melkveebedrijf, wat dan ook direct terugkomt in de plannen die Joran samen met zijn ouders voor het bedrijf maakt. Tijdens het oriënteren op emissiearme vloeren is de familie Denissen in contact gekomen met Lely en besloten zij, als ware pioniers, om in de nieuw te bouwen stal een emissiearm systeem toe te passen: het circulaire mestwaarderingssysteem Lely Sphere. Hiermee is de familie Denissen de eerste nieuwbouwstal in Nederland geweest waarbij de verschillende meststromen in aparte mestkelders worden opgeslagen.

Verbouwen voor de toekomst
In januari 2021 is gestart met de bouw van de nieuwe stal waar de familie Denissen op 6 juli is begonnen met het melken van de koeien m.b.v. drie Lely Astronaut A5 melkrobots. Tegelijkertijd zijn ook de Lely Discovery Collector mestrobots gestart. Om vervolgens in oktober 2021 de Lely Sphere i.c.m. 2 N-captures in gebruik te nemen. In 2023 is nog een derde N-capture bijgeplaatst.

Sinds de verbouwing in 2021 is de veestapel van de familie Denissen uitgebreid en zijn ze gegroeid van 150 naar 190 melk- en kalfkoeien. De automatisering in de stal bevalt de familie erg goed en ook de Lely Sphere is goed ingepast in de bedrijfsvoering. Met de Lely Sphere verkrijgt de familie nieuwe meststromen, zoals circulaire meststof, urine en feces. Hiermee bespaart de familie op kunstmest. En ook voor de andere meststromen zijn er verschillende toepassingen mogelijk.

De familie Denissen is klaar voor de toekomst!

Top