Familie Naeyaert in Poelkapelle

Sinds september 2019 worden de koeien bij Diederik en Sophie Naeyaert automatisch gemolken met 2 Lely Astronaut A5 melkrobots. Na 1,5 jaar automatisch melken kijken ze terug op deze verandering en de samenwerking met Lely Center Vlaanderen.

Diederik en Sophie hebben een gemengd bedrijf met 120 melkkoeien. Daarnaast hebben ze nog akkerbouw, waaronder aardappelen, mais, gras, suikerbieten, ... 

"We hebben 2 A5 robots. De productie per koe is nu ongeveer rond de 11.000 liters. We melken momenteel 117 koeien op de robots. Er is nog ongeveer 15% vrije tijd, dus waar we waarschijnlijk naar 130 koeien zullen kunnen gaan met de 2 robots." aldus Diederik. 

Bekijk het volledige verhaal hier!

Een kijkje op het Lely Astronaut A5 melkveebedrijf van Diederik en Sophie Naeyaert

Vanwaar de keuze voor een Lely Astronaut A5?

Een tiental jaar geleden namen Diederik en Sophie het bestaande familiebedrijf over. Investeringen waren noodzakelijk. Er werd een nieuwe stal voor melkvee gebouwd. Ze moesten de keuze maken tussen conventioneel of automatisch melken. 

"Wij hebben zeer lang getwijfeld wat we gingen doen. Daarom zijn we bij andere veehouders gaan kijken naar robots." Het is mogelijk andere veehouders te boezoeken om zo uitgebreid kennis te maken met de Astronaut melkrobots. Deze bezoeken worden begeleid door onze verkoopadviseurs. 

"Ik heb altijd gekeken naar het aantal melkingen per koe en het aantal liters per koe. We hadden altijd al de voorkeur voor Lely, maar ik wilde toch wel de verschillen zien. Het viel op dat Lely daar toch telkens een stuk bovenuit stak en er het beste uitkwam. Ook op vlak van begeleiding en project opvolging. Wij waren alleszins zeer tevreden!" aldus Diederik.

Hoe verliep de projectbegeleiding en installatie?

Mathilde Capoen is de projectcoördinator bij Lely Center Vlaanderen. "De samenwerking met Mathilde is zeer vlot verlopen. Zij heeft alles mooi uitgetekend in overleg met ons en naar onze wensen. Daarna heeft ze nog bijkomende plannen voor het hekwerk getekend en het is zekers volgens onze verwachtingen. Wij hebben eigenlijk 1 separatiehekken waarmee we de koeien kunnen laten selecteren naar ofwel het strohok of de separatieruimte. Als er een koe is die in het strohok moet, kan ik dat op mijn telefoon ingeven en die gaat dan automatisch in het strohok. De seperatiehekkens werken zeer vlot en zeer goed!" 

"De installatie door Boetech was spectaculair!"

Diederik is ook verwonderd over de snelle installatie van de robots. Voor de installatie werkt Lely Center Vlaanderen samen met Boetech. "De installatie door Boetech was spectaculair. Ze zijn de woensdagmorgen met een grote vrachtwagen toegekomen met de 2 robots. Tegen donderdag 16u was alles geplaatst, de robots, het hekwerk dat er moest staan. Alles was klaar."

Mathilde.jpg

En dan was het moment van de opstart aangebroken

"De opstart is zeer vlot verlopen. Op vrijdag konden de koeien al de stal verkennen zodat ze konden gewennen. Tot dinsdag kregen ze er krachtvoeder. Op dinsdag zijn we dan effectief opgestart. De eerste 3 dagen worden de koeien 3 maal per dag door de robot begeleid." 

"De koeien zijn dat zeer snel gewoon geworden!"

Product specialist Christophe vertelt dat ze de veehouder begeleiden bij het inmelken. "We maken hen wegwijs met de eerste principes van de robot. De eerste dag worden alle koeien uiteraard ingemolken. Dit gebeurt in groepen die 3 à 4 dagen worden aangehouden. Daarna worden de koeien vrijgelaten, om zelf hun routine te kiezen om op regelmatig tijdstip naar de robot te gaan om zich te laten melken." 

"De koeien zijn dat zeer snel gewoon geworden. Vanaf zaterdag gingen de koeien alleen naar de robot. De eerste week haalden we nog 3 à 4 keer per dag een aantal ophaalkoeien op. Vanaf 1 tot 2 weken daarna kwamen de koeien eigenlijk bijna allemaal vanzelf. De overige halen wij nog 2 maal per dag op, maar dat aantal is zeer snel gezakt. Onze verwachtingen zijn zeker uitgekomen. De koeien zijn nu al een stuk gestegen in productie en ik denk wel dat dit nog zal verhogen." vertelt Diederik.

De aanpassing voor de koeien verliep dus vlot. We vragen Diederik of dat ook voor hem het geval was. "De eerste maanden is dat wel een hele ervaring geweest. De koeien waren de robots veel sneller gewoon dan wij. We deden ons werk bij de koeien en om 6u of 6u30 was ons werk al gedaan, waarbij we dachten "en wat nu?"! Maar naarmate de tijd vordert word je dat snel gewoon. Wij hebben nu een heel ander leven dan vregoer. Het is iets heel anders, robot melken, maar we zijn zeer tevreden dat het allemaal zo gaat."

Hoe verliep de begeleiding na opstart?

De robots werken samen met het programma T4C. Het FMS-team begeleidt de klant bij het leren werken met het programma. "T4C is een redelijk simpel programma, de basishandelingen hebben wij zeer snel aangeleerd. Mijn vrouw is dan een keer naar een training geweest waar zij veel heeft bijgeleerd. Al doende leert men veel! Het is een heel eenvoudig programma waar we veel mee kunnen doen."

"Eigenlijk kan je zeer goed vertrouwen op het programma. Als een koe ziek aan het worden is, zal je het zeer snel weten."

Zo heeft T4C bijvoorbeeld een gezondheidsrapport. "Wij hebben een attentielijst en elke morgen en avond bekijk ik deze lijst. Als er bijvoorbeeld een koe haar vet eiwit verhouding niet klopt, ze heeft koorts of de geleidbaarheid is niet goed, dan krijgen we een attentie. Eigenlijk kan je zeer goed vertrouwen op het programma. Als een koe ziek aan het worden is, zal je het zeer snel weten."

"De halsbanden aan de nek van de koeien meten de bewegelijkheid van de koeien. We krijgen een melding op onze telefoon en computer wanneer een koe tochtig is. Dan kan je ook het juiste inseminatietijdstip zien. Wij vertrouwen daar volledig op." vertelt Diederik.

FMSteam.jpg

Hoe ziet jouw dag eruit?

 

6.00u

Opstaan. Het voer van de koeien wordt aangeschoven en ik bekijk op de computer de attentielijst en ophaalkoeien. Ik haal de ophaalkoeien dan op. Mijn vrouw reinigt ondertussen de ligboxen en voedert de kalveren. Als er een koe moet bezaait worden of er moet aan een poot gewerkt worden, doe ik dit ook al. 

7.30u

Het meeste werk zit erop en we gaan naar binnen om samen met onze dochters te eten. Hierna is er tijd voor ander werk.

16.30u Ik begin met het vullen van de mengvoerwagen. Tijdens het mengen haal ik de ophaalkoeien al op. Daarna voeder ik de koeien en het jongvee. Mijn vrouw kuist opnieuw de ligboxen en voedert de kalveren. Dan zitten normaal al onze taken erop!

Welke service komt er bij kijken?

"80% van de storingen kunnen opgelost worden via de telefoon"

Voor storingen aan de robot kan je steeds bellen naar de storingsdienst. 24/7 staan er service techniekers klaar om deze storingen te komen oplossen. "Als je uitlegt aan telefoon wat er gaande is of welk alarm je krijgt, proberen zij je eerst en vooral te helpen via de telefoon. Ik denk dat je 80% van de storingen kan oplossen via de telefoon. Ze zijn al één keer moeten komen 's nachts. Op een groot uur waren ze hier en na een half uur was de storing opgelost. Ik vind het heel belangrijk dat de robots geen halve dag zouden stil staan. Daarnaast hebben we 2 maal per jaar een onderhoud met een onderhoudscontract en tot nu toe is dat zeer vlot verlopen." 

Service team.jpg

Consumables advies

Bij de robot horen ook enkele verbruiksproducten. "Wij kopen de producten om de robot te reinigen en de dip middelen om de koeien te sprayen. Ik bestel dat altijd via de webshop. Zo kan je altijd mooie pakketten samenstellen, zodat je de mooiste kortingen kan krijgen." Voor advies over de producten kan er ook altijd een consumables adviseur langskomen. Zij bekijken de noden van jouw bedrijf en geven op basis daarvan advies over de beste producten. 

consumables adviseurs smal.jpg

Wat kan je besluiten na 1,5 jaar robotmelken?

"Wij hebben de robot geplaatst vooral voor flexibiliteit. Je kan meer schuiven in je werk, beetje vroeger of later beginnen. Als je 's morgens eens vroeg wil gaan sproeien, kon dat vroeger nooit omdat ik eerst de koeien moest melken. Als ik dan om 8u tijd had, begon het te waaien en kon ik niet meer sproeien. Nu kan ik 's morgens vroeg vertrekken en als ik thuis kom als het waait doe ik de koeien."

"Ook voor het comfort voor de koeien is dat een groot verschil dat de koeien nu 3 keer per dag gemolken worden. Het is ook minder fysieke belasting voor jezelf. Vroeger stonden we
's ochtends 2 uur en 's avonds 2 uur in de melkput en had je alleen nog maar gemolken. Nu kan je in die 2u bijna al het werk aan de koeien doen: de boxen reinigen, koeien insemineren, eens aan de poten werken, de stal reinigen, ... Je hebt ook veel meer toezicht tussen de koeien. Ik vind dat je je koeien veel meer ziet. 

"Mochten we nog traditioneel melken, zouden we niet weten hoe we alls zouden gedaan krijgen."

We hebben ook zeker tijdswinst. We hebben veel meer koeien dan vroegen en doen deze toch bijna in een kortere tijd dan vroeger. Wij zeggen vaak, mochten we nog traditioneel melken dat we niet zouden weten hoe we alles zouden gedaan krijgen."

"Ik zou zeker melkrobots adviseren aan de collega veehouders, het is echt een grote vooruitgang. Het is een heel ander leven dan vroeger. 's Avonds ben je eens op tijd binnen om bij de kinderen te zijn, 's morgens kan je samen eten. Mijn vrouw gaat ook nog gaan werken en zij heeft meer flexibiliteit in haar werk. Het is een positieve ervaring!" 

Sophie, Diederik en kinderen 2.jpg

Heeft u ook interesse gekregen?

Ons team van adviseurs staat u graag te woord! Neem vrijblijvend contact op voor meer info en een verkennend gesprek.

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Top