Page section

Het Lely Exos versgrasconcept is een revolutie in het gebruik van ruwvoer. Met het autonoom oogsten en voeren van gras produceert u meer melk van het ruwvoer van uw eigen land. Daarnaast bespaart u aanzienlijk op kosten voor arbeid, mechanisatie en voer.

Het autonoom voeren van gras is een perfecte aanvulling op beweiding. De combinatie van beweiding en vers gras in de stal zorgt op de meeste melkveebedrijven voor een veel hogere grasopname. U weidt de koeien dicht bij de stal terwijl de Lely Exos op velden verder weg het gras oogst. Het systeem laat geen mest in het veld achter en rijdt de gewassen niet plat.

Het beste gras is vers gras

Gras is de natuurlijke voedingsbron voor melkvee en vers gras bevat de meeste eiwitten en energie. Wanneer koeien veel vers gras vreten, hebben ze minder eiwitten nodig uit krachtvoer.

Autonoom oogsten en voeren

Het Lely Exos concept is het eerste systeem dat wordt ontwikkeld voor het autonoom oogsten en voeren van vers gras. Een revolutie in het gebruik van grasland.

Werkt perfect samen met de Vector

Met het managementsysteem kunt u het gewenste rantsoen voor elke voergroep gemakkelijk instellen. De Exos levert vers gras en de Vector zorgt voor alle andere voercomponenten.

Ontsluit het potentieel van vers gras
Lely Exos

Blijf automatisch op de hoogte

We zijn op dit moment bezig met het experimenteren met en testen van de eerste prototypes, om zoveel mogelijk te leren over het oogsten en voeren van vers gras. De komende jaren zullen we het aantal systemen geleidelijk uitbreiden om de Lely Exos geschikt te maken voor allerlei situaties op een bedrijf.

Wilt u de ontwikkelingen van het Lely Exos concept van dichtbij volgen? Volg ons dan op sociale media. U vindt er regelmatig updates over de voortgang van dit project.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top