Het beste menu voor uw koeien

Voerstrategie en -management zijn van grote invloed op de prestatie van uw veestapel. Monitor de verschillende rantsoenen daarom voortdurend. Stel uzelf de vragen: wat voer ik mijn koeien? Is dat voldoende voor de productie? En hoe efficiënt gebruiken mijn koeien het gevoerde rantsoen? Lees meer hierover in dit artikel.

Ruwvoederwinning

Als het om rantsoenen voor koeien gaat kunnen we vier verschillende rantsoenen omschrijven: 

1.    De basis is het berekende rantsoen. Wat hebben de koeien nodig om de gemiddelde melkproductie te produceren? 
2.    Het werkelijk gevoerde rantsoen aan het voerhek. Komt dit precies overeen met het berekende rantsoen?
3.    Er bestaat ook een door de koeien gevreten rantsoen, want wanneer koeien de kans krijgen sorteren ze het lekkerste voer ertussen uit. 
4.    Het verteerde rantsoen. Hoe efficiënt hebben de koeien het rantsoen gebruikt, de zogenaamde 'voerefficiëntie'.
Daarnaast houden we er rekening mee dat koeien gemotiveerd moeten worden om vrijwillig en regelmatig naar de melkrobot te gaan.1.    Het berekende rantsoen

Door een voerstrategie met gedeeltelijk gemengd rantsoen (PMR) te gebruiken,  waarbij de gemiddelde energiebehoefte minus 7 kg aan het voerhek gevoerd wordt, krijgen de koeien de resterende energie tijdens hun bezoek aan de melkrobot in de vorm van krachtvoer binnen.

Zoals gezegd is een uitgebalanceerd rantsoen aan het voerhek van groot belang. Er moet voldoende energie aanwezig zijn, niet te veel en niet te weinig; er moeten voldoende vezels aanwezig zijn, niet te veel en niet te weinig, enz. Bij het berekenen van dit rantsoen, met of zonder hulp van een voeradviseur, is het belangrijk om het rantsoen te berekenen op basis van de behoefte van de koeien. Deze behoefte is afhankelijk van factoren zoals melkproductieniveau, leeftijd, voortplantingsstatus en lactatiestadium. Figuur 1 geeft een indicatie van de hoeveelheid eiwit, suiker, zetmeel, vezels en vet in de meest voorkomende voersoorten. Het doel is te voorzien in een optimaal uitgebalanceerd rantsoen dat de juiste hoeveelheden aan nutriënten (energie, eiwit en vezels) bevat door de verschillende voersoorten te mengen. Welk voer er beschikbaar is, hangt af van de lokale situatie. 
 

Figuur  1


2.    Het gevoerde rantsoen

 
Het gevoerde rantsoen moet gelijkmatig verdeeld en goed gemengd worden om te voorkomen dat koeien de lekkerste delen eruit selecteren. Een dergelijke selectie kan een grote variatie in pens-pH veroorzaken met als gevolg een verhoogde kans op pensverzuring. U kunt een  Pennstate Voerseparator (figuur 2) gebruiken om het rantsoen te monitoren en te bepalen hoeveel grote en kleine deeltjes het gemengde rantsoen bevat. Monitoren net na het voeren en een paar uur later geeft u een goede indruk van het eetgedrag van de koeien.

Figuur 2

3.    Het gevreten rantsoen


Daarnaast is het belangrijk om het voer in het voerhek vers te houden. Onderzoek van Lely en onafhankelijk onderzoek (Ph.D. Trevor DeVries; universitair hoofddocent aan de Universiteit van Guelph, Canada) toont aan dat het voeren van kleinere hoeveelheden meerdere keren per dag een positief effect heeft op de pens-pH van koeien. Het effect van het vaker voeren van koeien is te zien in figuur 3. Vaker voeren (rode lijn) voorkomt dat de pens-pH onder de drempelwaarde van 5,80 komt. Wanneer slechts een of twee keer per dag gevoerd wordt (blauwe lijn) daalt de pens-pH en dat heeft direct effect op de voerefficiëntie.
 

Figuur 3


4.    Het verteerde (gefermenteerde) rantsoen, d.w.z. de voerefficiëntie


Naast een gezonde pens is de voerefficiëntie een goede indicator voor het verteerde rantsoen. U kunt visueel en handmatig punten toekennen aan de mest van de koeien, maar u kunt deze gegevens ook monitoren via T4C en uw bedrijf managen op basis van feitelijk onderbouwde informatie. De voerefficiëntie is het aantal kg melk dat een koe uit 1 kg droge stof (ds) kan produceren. Bij gebruik van het Lely Vector automatisch voersysteem is deze indicator een KPI binnen T4C. Een voorbeeld: voor een koe die 20 kg ds/dag eet en 24 kg melk/dag produceert is de voerefficiëntie 1,20 (24/20 = 1,20). Als de pensgezondheid wordt verbeterd, door bijvoorbeeld de hoeveelheid vezels of eiwitten of de voerstrategie te veranderen, kan dezelfde koe 26 kg melk produceren, resulterend in een voerefficiëntie van 1,30 (+10%). 


Samenvatting 


Goed management bespaart u werk en verhoogt de algehele efficiëntie. Daarbij zijn voermanagement en voerstrategie net zo belangrijk als robotmanagement.  Door de vragen in de inleiding te beantwoorden kunt u uw management voortdurend monitoren en waar nodig verbeteren.  Raadpleeg indien nodig uw lokale voer- of FMS-adviseur voor uw specifieke situatie.

Lees ook deze tips 

Top