Voorzorgsmaatregelen voor de winter

Als de temperatuur in en buiten de stal zakt, kunnen er problemen ontstaan met bevroren waterleidingen, bekerkoordjes en waterbakken. Bij extreme vorst kan er zelfs mest vastvriezen aan roostervloeren. En al die zaken zijn van invloed op het gedrag van de koeien, melkproductie en - niet op de laatste plaats - werkdruk en efficiency. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Daarom deze tips om de winter goed door te komen.

Management, Melken

Technische maatregelen

•    Gebruikt u verwarming rondom de robot? Test die dan van tevoren.
•    Als de ruimte rondom de robot gevoelig is qua luchtstromen, denk dan goed na over een oplossing en de benodigde materialen. Koop dit materiaal van tevoren.
•    Ruw geworden of versleten melkbekerkoordjes zijn altijd gevoeliger voor vorst. Controleer de koordjes dus, en vervang ze indien nodig. Bovendien zou u de koordjes kunnen sprayen met siliconen.
•    Controleer/kalibreer de juiste verhouding tussen water en chemische reinigingsmiddelen.
•    Als u een verwarmingslint voor uw watertoevoer gebruikt, controleer de werking er van. Als u de waterleidingen heeft geïsoleerd, controleer of het isolatiemateriaal de waterleidingen compleet bedekt. Gebruikt u een boiler voor de verwarming van water (Calm/ Astronaut)? Controleer dan of de boiler goed werkt en de gewenste temperatuur bereikt.
•    Stel uzelf ook de vraag of het voetbadmanagement moet worden aangepast aan de winterperiode. Hebben de koeien net zo vaak een voetbad nodig als 's zomers? Is een voetbad wel zinvol bij barre koude?
•    Bij extreme vorst kan de mest vastvriezen aan de stalvloer. Overweeg daarom een verhoging van het aantal rondjes dat uw Discovery stalreiniger draait. 
•    Zorg voor een voldoende voorraad zout; vooral op roostervloeren dient zout te worden gestrooid.

Denk van tevoren goed na over mechanische problemen die zich in de winter kunnen voordoen op uw bedrijf; ga proactief te werk.

Kalveren

Nog afgezien van mechanische zaken, moet u het koemanagement misschien aanpassen aan de weersomstandigheden. Zo hebben kalveren meer energie nodig om hun lichaamstemperatuur vast te houden. Verstrek daarom zo snel mogelijk biest en installeer zo nodig een verwarmingslamp om de vacht te drogen. Bovendien moet de ondergrond in de box schoon en droog zijn. Een eenvoudige testmethode: ga 3 minuten in de box op uw knieën zitten. Als uw knieën nog droog en warm zijn, ligt het kalf ook comfortabel. Stel kalveren niet bloot aan koude wind of tocht.

Lely__Lely-Rep-Pelgrim--07--5709-1920px.JPG

Koeien

Een grote waterbak voor een kudde bevriest niet zo snel als een individuele bak voor gesepareerde of zieke koeien. Een voorzorgsmaatregel is bijvoorbeeld een extra ronde bak met water in de stal en controleer de overige waterbakken regelmatig om bevriezing te voorkomen.

Houd rustende zieke koeien goed in de gaten, want hun lichaamstemperatuur zakt sneller. Met een koeiendeken kan die daling eventueel worden voorkomen en wordt het herstel bevorderd.

Voor koeien en kalveren die op stro of compoststrooisel liggen, is wellicht wat extra droog materiaal nodig om te voorkomen dat de bovenlaag vochtig wordt.

Extra verzorgende uierspray
Schraal winterweer is een extra belasting voor de speenhuid. De speenhuid wordt sneller droog en ruw. Vuil kan zich dan makkelijker hechten aan de spenen waardoor de kans op infecties groter wordt. Werk met een uierspray met verzorgende oliën, die zorgt dat de speenhuid beschermd wordt en in optimale conditie blijft.

Opslag van reinigingsmiddelen
Zorg voor een vorstvrije opslag van reinigingsmiddelen. Bij bevriezingsverschijnselen verandert de structuur van het reinigingsmiddelen. Dit is een onomkeerbaar proces en heeft een negatieve invloed op het doseren en functioneren van het reinigingsmiddel in de robot.

Voeren

Jonge kalveren hebben in verhouding tot hun spiermassa een relatief groot lichaamsoppervlak; dat betekent dat ze snel warmte verliezen. Bovendien is de pensfunctie bij kalveren nog niet goed ontwikkeld en alle energie moet dus via de warme melk vanuit de lebmaag komen. Als kalveren slechts tweemaal daags worden gevoed, wordt hun lichaamstemperatuur 6 tot 12 uur na de voeding te laag.

Volgroeide koeien kunnen redelijk goed omgaan met winterse temperaturen. Zorg er voor dat er onbeperkt voer beschikbaar is. In een periode met aanhoudend lage temperaturen kan buiten opgeslagen voer bevriezen. Bevroren voer is lastig te mengen en bovendien wordt de penswerking van koeien bij een te ruime inname ontregeld.

xx

Meer weten? Neem contact met het Lely Center in uw regio.

Lees ook deze tips 

Top