Kennisgeving handelsmerken

Lely, Astri, Astronaut, Calm, Capsule, Collector, Cosmix, Cosmonaut, Dairywise, Discovery, Exos, Frigus, Grazeway, Horizon, I-flow, Inherd, Iris, Juno, L4C, Lely Center, Lely Finance, Luna, Meteor, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, Sphere, T4C, Taurus, TDS, Vector en Walkway zijn geregistreerde handelsmerken van de Lely Groep.

Het exclusieve gebruiksrecht berust bij de ondernemingen van de Lely Groep. Alle rechten voorbehouden. 

Top