Verbeterde klauwgezondheid dankzij de Lely Discovery

Kreupelheid, een symptoom van klauwproblemen, wordt beschouwd als een groot probleem in de melkveehouderij; het benadeelt immers het welzijn van de koe en levert de veehouder economische schade op.

10 september 2012

Nieuws

Gemiddeld vertoont 80% van de koeien die op een betonnen vloer moeten lopen, klauwaandoeningen1. De gemiddelde kosten van klauwproblemen op melkveebedrijven worden begroot op € 3.476 per jaar2En dan zijn er nog de bijkomende kosten.

Jaarlijks wordt de winst gedrukt met € 53 per koe als gevolg van klauwproblemen3:

  • Verlaagde melkproductie.
  • Verminderde vruchtbaarheid.
  • Versnelde vervanging.
  •  Behandelingskosten.

Klauwproblemen worden overwegend veroorzaakt door besmettelijke aandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro en interdigitale dermatitis. Verwijdering van mest verlaagt het risico van die aandoeningen.

Onderzoek

De Universiteit van Wageningen heeft onderzoek verricht (afstudeeropdracht) naar het effect van mestschuiven op klauwgezondheid. Voor dit onderzoek werden de resultaten van klauwgezondheid verzameld op 87 Nederlandse melkveebedrijven, waar verschillende methoden van mestschuiven werden toegepast.

Huidige status van de ziekte van Mortellaro en interdigitale dermatitis
Gemiddeld leed 33% van de koeien aan de ziekte van Mortellaro; 36% had last van interdigitale dermatitis. Deze berekening werd vastgesteld aan de hand van hoefverzorgingsbeurten. Op een bedrijf met 100 koeien lijden dus 33 dieren (in ernstige of minder ernstige mate) aan de ziekte van Mortellaro. 

De Discovery draagt bij aan het terugdringen van infecties!
Zoals uit de tabel is af te lezen, heeft de mestschuifmethode van de Discovery het grootste effect op het terugdringen van infecties! (Gebaseerd op een gemiddeld aantal rondjes van 7 per dag). Dat komt doordat de Discovery ook hoeken en doorgangen kan schoonmaken. Naarmate de klauwen schoner zijn, wordt het risico van infecties minder.
 

 Ziekte van Mortellaro  Vermindering 
 Conventionele automatische mestschuiven      7%
 Discovery barn cleaner   11%
 Interdigitale dermatitis  
 Conventionele automatische mestschuiven  1%
 Lely Discovery stalreiniger  12%


Ten aanzien van interdigitale dermatitis kan zelfs worden gesteld dat het risico op infecties aanzienlijk (23%) wordt verminderd als de mest meer dan 12 maal daags wordt verwijderd. De Lely Discovery kan dat aantal rondjes gemakkelijk halen.

Daarnaast wordt de klauwgezondheid positief beïnvloed door maandelijkse hoefverzorging bij attentiekoeien (dus niet tweemaal per jaar) en meer dan 720 graasuren per jaar.


Bronnen:
1 Somers, J.G.C.J., K. Frankena, E.N. Noordhuizen-Stassen, J.H.M. Metz, 2003. Prevalence of Claw Disorders in Dutch Dairy Cows Exposed to Several Floor Systems. Journal of Dairy Science 86: 2082–2093.
2 M.P.R., K. Frankena, H. Hogeveen, J.H.M. Metz, E.N. Stassen, 2006. Beslissingsondersteunende studie voor de aanpak van kreupelheid en klauwaandoeningen op melkveebedrijven. Verslag: Universiteit van Wageningen.
2 en 3 Bruijnis, M.R.N., H. Hogeveen, E.N. Stassen, 2010. Assessing economic consequences of foot disorders in dairy cattle using a dynamic stochastic simulation model. Journal Dairy Science 93: 2419–2432.
3 M.P.R., K. Frankena, H. Hogeveen, J.H.M. Metz, E.N. Stassen, 2006. Beslissingsondersteunende studie voor de aanpak van kreupelheid en klauwaandoeningen op melkveebedrijven. Verslag: Universiteit van Wageningen.

Top