Toegankelijkheid Lely Astronaut melkrobot bewijst meerwaarde

Maassluis, 15 maart 2013 - De toegankelijkheid van automatische melksystemen bepaalt voor een belangrijk deel de capaciteit ervan. In 2010 zette Lely een belangrijke stap ter verbetering van de toegankelijkheid met de introductie van de Astronaut A4 met I-flow concept. De Lely Astronaut werd hiermee de eerste melkrobot waarbij de koe rechtdoor en zonder belemmeringen de box in en uit kan lopen. De motivatie voor de koe om zich te laten melken nam hierdoor enorm toe. Benchmark analyse uit het Lely T4C management programma toont nu aan dat dit leidt tot een verhoogde productie capaciteit. Op een bedrijf met 120 koeien kan deze zelfs oplopen tot zo’n 150 kg melk per dag.

18 maart 2013

Nieuws

Om een goed beeld te krijgen heeft Lely de prestaties van enkele duizenden Astronaut A4 robots met I-flow vergeleken met die van duizenden vroegere robots zonder I-flow. Een aantal interessante conclusies kunnen worden getrokken.

Honderdvijftig kilogram meer productie


De meest in het oog springende conclusie is dat de boxtijd per koe bezoek met bijna 4% is afgenomen. Deze korte boxtijd van de Lely Astronaut A4 wordt vooral bepaald door de snelle behandeltijd. De behandeltijd bestaat uit de benodigde tijd voor het in- en uitlopen van de koe en de voor- en nabehandeling. Een verkorte behandeltijd heeft daardoor direct effect op de capaciteit van de melkrobot. Nadere analyse van de gegevens laat zien dat het verschil in boxtijd bij I-flow, op een gemiddeld bedrijf, goed is voor maar liefst 7 extra melkingen per dag (4% kortere boxtijd bij 20 uren melken per dag). Dit in vergelijking met vroegere robots zonder I-flow. Op een bedrijf met 120 koeien komt dit neer op een extra productie ruimte van 150 kg per dag.


Betere motivatie leidt tot aanzienlijk meer robotbezoek

Wat verder opvalt is dat het aantal weigeringen met maar liefst 31% is toegenomen. Een weigering is in dit geval positief en vindt plaats als een koe zich wil laten melken maar zij door de robot wordt geweigerd omdat zij te kort daarvoor nog is gemolken. De toename is een teken dat de koe een stuk meer gemotiveerd is om de robot te bezoeken. Voor de melkveehouder betekent dit een arbeidsbesparing. Hoe meer koeien zich vrijwillig willen laten melken, hoe minder ze opgehaald hoeven worden.

“Juiste insteek met centraal stellen koe bij productontwikkeling.”

Niels Havermans, directeur productmanagement bij Lely, is uiteraard blij met de conclusies: “Natuurlijk verwachtten we goede resultaten maar met deze mooie cijfers zijn we extra gelukkig. Door het I-flow concept blijft de koe tijdens het melken in de kudde, heeft ze meer ruimte in de box en is ze sneller gewend aan robot melken. Het bewijst het gelijk van onze insteek om de koe centraal te stellen bij de ontwikkeling van onze producten.”

Over de Lely Groep

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Lely is het enige bedrijf wereldwijd dat een compleet assortiment producten en diensten aan deze sector levert, van ruwvoederwinning tot geautomatiseerde voersystemen, stalreinigers en melkrobots. Lely werkt bovendien aan concepten die energieneutraal werken in de melkveesector mogelijk maken. Lely is al vele jaren de onbetwiste marktleider in de verkoop en service van geautomatiseerde melksystemen. Het bedrijf heeft een sterke positie op het gebied van ruwvoederwinning. De opgebouwde kennis in de agrarische keten, inmiddels ruim zestig jaar, is ongeëvenaard. De Lely Groep is actief in meer dan zestig landen en biedt werk aan ruim 2.000 mensen. De omzet bedraagt EUR 565 miljoen euro. Meer informatie: www.lely.com.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Els Versluis, Director Marketing & Communications Lely Groep, eversluis@lely.com, + 31 (0)10 59 96 500.

Top