“we’ll 2013” effent het pad voor agrarische oplossingen om de wereld te voeden

‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2013 – Het internationale agrarische symposium “we’ll 2013” in ‘s-Hertogenbosch eindigde vandaag met bijna 400 enthousiaste deelnemers uit 25 landen. Zij hoorden van visionairs en deskundigen uit de sector dat oplossingen nodig zijn om in 2050 wereldwijd negen miljard mensen te voeden. “We verliezen onze planeet”, zei Jonathan Foley, Director Institute on the Environment (University of Minnesota). “Maar”, vervolgde hij, “we kunnen de wereld voeden en onze planeet behouden.

15 mei 2013

Nieuws

Het is mogelijk om de beschikbare hoeveelheid voedsel te verdubbelen en milieuschade te halveren. We stellen eenvoudigweg niet de juiste prioriteiten, we moeten onze houding veranderen. Wie we zijn, moet veranderen in wie we kunnen zijn.”

ABN AMRO, ForFarmers, Lely Groep en Wageningen UR (University & Research centre) bundelden hun krachten om met dit toonaangevende agrarische evenement de bewustwording te vergroten. Het symposium bracht wetenschappers, trendwatchers, visionaire agrariërs en marktspecialisten bij elkaar om met hun visies en ervaringen een bijdrage te leveren.

Professor Jaap van Duijn presenteerde de economische visie op de agrarische sector. Hij legde uit dat er geen tekort aan kapitaal is in onze wereldeconomie. Rentetarieven waren nog nooit zo laag. “Er is meer kapitaal beschikbaar dan de wereld aan kan. Als een agrarisch bedrijf een winstgevend plan presenteert, zullen investeerders bereid zijn om het te financieren. Waar een agrariër aan moet denken, zijn de toekomstige trends in zijn sector: diversificatie, efficiëntie en duurzaamheid”, zei Van Duijn.

Het beperken van voedselresten zou een substantiële verbetering zijn en is waarschijnlijk de meest duidelijke oplossing volgens Pierre Berntsen, Director Agricultural Companies bij ABN AMRO. “Elk jaar wordt er ongeveer 180 miljard euro verspild in het traject van het land naar het bord van de consument. Dit komt door verliezen bij het oogsten, opslag en verwerking en verspilling door de consument, verpakt voedsel dat direct in de afvalbak wordt gegooid. Belangrijke winsten kunnen worden behaald door betere oogst- en opslagmethodes en ook betere samenwerking in de voedselketen.”

Na afsluiting van het programma merkten veel bezoekers spontaan op dat dit evenement hen wakker had geschud. Negen miljard mensen voeden is een wereldwijde uitdaging, maar iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid.

Meer informatie

Aad Jan Roos, Marketing & Communications Lely Group

aroos@lely.com , tel. +31 6 23 62 17 86

Vera Bisschops, Marketing & Communications Lely Group

vbisschops@lely.com , tel. +31 6 53 65 37 84

Top