Open dag bij Hoeve Rosa

Maassluis, 14 juni 2013 – Een verdubbeling van de bedrijfsomvang in de afgelopen twaalf jaar, zonder toename van het aantal fte’s, èn het eerste Nederlandse bedrijf waar het Lely Vector automatische voersysteem draait met twee mengvoerrobots. Beide wapenfeiten maken Hoeve Rosa in Sevenum tot een uniek en inspirerend bedrijf.

14 juni 2014

Nieuws

Na talrijke vernieuwingen van Lely op het gebied van geautomatiseerd melken, is de ontwikkeling van het Lely Vector automatische voersysteem een volgende belangrijke stap in het automatiseren van werkmethoden binnen de melkveehouderij. Daarmee is het net zo’n belangrijke uitvinding als de melkrobot. Het bedrijf is voorzien van drie vrijstaande stallen, die redelijk ver uit elkaar liggen. Dankzij het unieke concept van de Lely Vector is het mogelijk om met twee mengvoerrobots deze grote afstanden te overbruggen, alle stallen te voeren en in de toekomst door te groeien. Op deze manier kan gemakkelijk worden ingespeeld op het verschil in behoeften van uiteenlopende typen melkveehouderijen. 

Een melkveebedrijf met een toekomstvisie

De familie Kersten beschikt over een modern melkveebedrijf, waar het hele gezin woont en werkt. Het zijn innovatieve ondernemers die continu bezig zijn met ontwikkelen. De afgelopen twaalf jaar is er gewerkt aan een groeistrategie met als missie plezier in het werken en ondernemen. De bedrijfsontwikkeling heeft vooral in het teken gestaan van schaalvergroting en automatisering. De komende vijf jaar richten zij zich op optimalisatie van de melkveetak, het uitbouwen van de educatieve activiteiten in samenwerking met diverse agrarische opleidingen en het verduurzamen van de bedrijfsvoering door middel van het nog verder sluiten van de kringloop op het bedrijf. Hoeve Rosa heeft tevens een inspirerende vergaderlocatie “de Weidekamer” die gebruikt kan worden door het (agrarische) bedrijfsleven voor diverse meetings.

Open dag: ‘Slimme boeren gaan slim voeren’

Op 21 juni kunt u op Hoeve Rosa een kijkje nemen in de stal voor onder andere een demonstratie van het Lely Vector automatische voersysteem met twee mengvoerrobots.

• Tijd: 13.00 - 22.00 uur

• Locatie: Fam Kersten, Grubbenvorsterweg 66 te Sevenum 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariet Jansen, Lely Center Manager van Lely Center in Venray, email: mjanssen@ven.lelycenter.com of tel. (0478) 51 57 45.

Top