Sensortechnologie helpt melkveehouder met meer precisie en relevante informatie

Sensortechnologie helpt melkveehouder in toekomstige bedrijfsvoering met nog meer precisie en relevante beslisinformatie.

17 juni 2016

Nieuws

content

Van 21 tot en met 23 juni 2016 buigen wetenschappers, fabrikanten, veehouders, dierenartsen en andere specialisten in de melkveehouderij zich over de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘precision dairy farming’. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse internationale congres over dit onderwerp. De ontwikkeling en het gebruik van sensoren en gerobotiseerde systemen in de melkveehouderij heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Lely licht tijdens het congres in verschillende presentaties toe hoe de nieuwste generatie managementsoftware melkveehouders in de toekomst nog verder bij beslissingen zal ondersteunen.

De opmars van sensoren en automatisering is in de afgelopen jaren gemeengoed geworden in de melkveehouderij. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de melkveehouder zijn werk efficiënter kan uitvoeren, met meer arbeidsplezier en minder repeterend werk. Tegelijkertijd zorgt het gebruik van sensoren ook voor een schat aan data over voer, diergezondheid en melkkwaliteit.

Al zie je ook dat sommige technologieën wel beschikbaar zijn, maar nauwelijks worden toegepast in de praktijk. Het doel is ook niet om zoveel mogelijk precisietechnologie te gebruiken en data te verzamelen, maar om deze techniek toe te passen in dienst van een goede bedrijfsvoering en daarmee de melkveehouder verder te ontzorgen.

De nieuwe generatie van management software gaat daarom nog een stap verder. Lely werkt aan een automatisch beslissingsondersteunend systeem. Hiermee komt een aanvullend instrument beschikbaar om de boer verder te ondersteunen. Precision Livestock Technology is niet het doel op zich, het is het pad om de boer te ondersteunen en ontlasten. Om de veehouder met zinvolle informatie in staat te stellen zijn streven naar het creëren van een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de melkveehouderij te realiseren.

Zie ook de website precision dairy farming 2016.

Top