Toegenomen vertrouwen in robottechnologie voor het melken van hun koeien

Grote vooruitstrevende melkveehouderijbedrijven zoeken samenwerking met Lely

Onlangs bereikte Lely een mijlpaal: wereldwijd maar liefst 100 nieuwe projecten van grote melkveebedrijven met een melkveestapel vanaf 500 koeien. Als dank voor de inspanningen van deze klanten en hun samenwerking hebben we een 'red cow community' opgezet. Het bewezen succes en de ervaringen met het management van grote kuddes op basis van het Lely Dairy XL-concept heeft wereldwijd gezorgd voor nieuwe projecten in Canada, Japan, de VS, Duitsland, Turkije, Italië, de Baltische staten, het VK en Zweden. Deze trend van de afgelopen 18 maanden heeft Lely bewezen dat het grote vooruitstrevende zuivelsegment vertrouwen heeft in het Dairy XL-concept om in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen.

11 april 2017

Nieuws

content

Het Dairy XL-team ondersteunt melkveehouders overal ter wereld die willen automatiseren en verder willen groeien. Door deze recente groei is het aantal Lely-projecten binnen Dairy XL inmiddels verdubbeld. Door mens, dier en technologie aan elkaar te koppelen, helpen we grote vooruitstrevende melkveebedrijven de hoogst mogelijke kwaliteit en kwantiteit melk te produceren op de meest efficiënte manier, waarbij er aan elk afzonderlijk dier de juiste aandacht wordt besteed. Het Dairy XL-concept kan zowel worden toegepast op nieuwe projecten als op bestaande stallen die achteraf worden aangepast.

Efficiëntie vraagt om een duidelijkere en andere manier van bedrijfsmanagement. Het gaat niet langer alleen om steeds weer hetzelfde doen, om harder te werken, of om schaalvergroting. Het gaat om de efficiënte inzet van de beschikbare en afnemende middelen, zoals land en water, om uiteindelijk te voldoen aan de steeds grotere vraag naar voedsel als gevolg van een groeiende wereldbevolking.

Coert van Lenteren, manager van het wereldwijd gespecialiseerde Lely Dairy XL-team legt uit: “Vooral bij grote bedrijven gaat het om veel meer dan alleen het geautomatiseerd melken; het gaat om de manier waarop het bedrijf wordt gemanaged. In de loop der tijd hebben onze klanten ervaren dat Dairy XL niet alleen draait om minder arbeid. Met bedrijfsautomatisering en de juiste gegevens kan het personeel bij elke koe precies dat doen wat op dat moment nodig is. Ze hebben ingezien dat het met name een langere levensduur van hun dieren oplevert, minder zwakke dieren en meer pinken in de verkoop.”

In een klantvideo zegt Dale Hemminger van Hemdale Farms dit: ‘we gingen naar een stal waar het allemaal om de koeien draait. In plaats van ze om de 8 uur te managen, nemen we onze koeien nu als uitgangspunt’.

Meer over Dairy XL

Effectieve bedrijfsautomatisering voor melkveehouders met een melkveestapel vanaf 500 koeien, dat is waar Dairy XL om draait. Afhankelijk van de behoeften en eisen van de melkveehouders zorgen het wereldwijde, gespecialiseerde Lely Dairy XL-team en hun lokale partners ervoor dat zowel apparatuur als bedrijfsmanagement optimaal rendement opleveren.

Kijk op onze YouTube playlist voor klantenvideo's en inzichten in Dairy XL

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten