Automatisch voer aanschuiven verhoogt voerefficiëntie!

Uit recentelijk onderzoek van Aeres hogeschool Dronten blijkt dat de Lely Juno automatische voeraanschuiver zorgt voor een aantoonbaar hogere voerefficiëntie bij het melkvee op het Aeres Praktijkcentrum Dronten. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de relaties van frequenter voer aanschuiven op koeprestaties en gedrag. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen aanschuiven met de Lely Juno ten opzicht van het aanschuiven met een shovel.

31 mei 2017

Nieuws

content

Melkkoeien zijn geneigd om naar het voerhek te komen als er gevoerd wordt, of wanneer het basisrantsoen wordt aangeschoven. Om het natuurlijke vreetgedrag van de melkkoe te borgen en rust in de stal te creëren is het van belang dat de koeien gelijkmatig over de dag voer opnemen.

Reden voor Kathalijne Visser (hogeschool docentonderzoeker) van  Aeres Hogeschool Dronten om te kijken naar de relaties van automatisch voer aanschuiven op koeprestaties en gedrag. Tijdens het onderzoek is er een vergelijking gemaakt tussen het aanschuiven met een shovel (3 maal per dag) en het aanschuiven met de Lely Juno (tot 11 maal per dag). Een koppel van 30 melkkoeien van diverse lactaties zijn gedurende 12 weken gevolgd. De prestaties op dier- en koppelniveau zijn bijgehouden.

Positieve resultaten: verbetering in voerefficiëntie
Met de huidige regelgeving is sturing op voerefficiëntie van belang. Minder voer en meer liters melk. De onderzoeksresultaten laten voor het Aeres Praktijkcentrum Dronten zien dat het meerdere malen aanschuiven van het voer leidt tot een verbetering van de voerefficiëntie, ten opzichte van het beperkt aanschuiven van het voer. De voerefficiëntie zegt iets over hoeveel melk een koe produceert van 1 kilogram droge stof. Deze is in het onderzoek berekend door het aantal kilogrammen meetmelk (melk met standaard vet en eiwitgehalten) te delen door de drogestof opname van de koppel. De resultaten laten een verschil in efficiëntie zien bij beperkt aanschuiven op 1,35 en bij de Juno groep op 1,4 kilogrammen melk. De koeien uit het onderzoek produceren dus 1,4 kg melk per kg (drogestof) voeropname bij de Junogroep in tegenstelling tot de controlegroep met de shovel van 1,35 kilogram melk. Een stijging van 0,05 punt voer efficiëntie kan een bedrijf al gauw 75 euro per koe per jaar opleveren!

Juno PB.png

Meer melkingen
Automatisch voer aanschuiven heeft volgens het onderzoek ook zeker een effect op het gedrag. Het was al bekend dat door meerdere malen voer aan te schuiven er minder concurrentie is aan het voerhek en ranglage koeien beter tot hun recht komen qua voeropname. Ook zorgt het voor duidelijk meer rust in de stal. Uit het onderzoek op het Aeres Praktijkcentrum Dronten is gebleken dat het meerdere malen aanschuiven van het voer leidt tevens tot meer activiteit van de koeien; meer melkingen en meer weigeringen op de melkrobot, een indicatie voor actieve, gezonde koeien. Tevens is uit metingen met de Sensor (CowManager®) gebleken dat meerdere malen aanschuiven leidt tot meer vreet minuten per koe per dag, ten opzichte van het beperkt aanschuiven. De tijdsbesteding van de koeien gedurende de dag verschuift dus iets meer naar vreten en melken.

Tot slot heeft het onderzoek berekend dat de Lely Juno een gemiddelde arbeidsbesparing van 10 minuten per dag, oftewel 60 uur per jaar oplevert. Als we de brandstofkosten van een shovel naast de energiekosten van de Juno leggen geeft dit al gauw een besparing van 680 euro op jaarbasis. De Lely Juno automatische voerschuif zorgt daarom voor een verbeterde voerefficiëntie, actievere koeien en een besparing op arbeid en brandstof!

Neem voor meer informatie contact op met het Lely Center in de buurt.

 

Top