Lely introduceert de nieuwe Grazeway R

Een nieuw goedgekeurd registratiesysteem voor bedrijven die weidemelk produceren

Lely introduceert de Grazeway R, een nieuw systeem waarmee de weidegang per koe automatisch geregistreerd wordt. Het systeem bestaat uit de Grazeway R (registratiepoort) en bijbehorende rapportage die de beweidingsduur inzichtelijk maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om het beweidingsmanagement te sturen én om de beweidingsduur per koe aan te tonen voor de weidemelk borging. Het totale systeem is officieel goedgekeurd door Stichting Weidegang (Nederland) en is te gebruiken op bedrijven die werken met ISO herkenning.

11 december 2017

Nieuws

Grazeway R

Via de Grazeway of de Astronaut worden de koeien herkend en geregistreerd op het moment dat ze naar buiten gaan. Bij het vanuit de weide naar binnen komen passeren de dieren de Grazeway R, waarbij de koeien weer herkend en geregistreerd worden. de ringantenne in de Grazeway R herkent de koe tijdens de loop vanuit elke positie. Dit zorgt voor een vlotte en gemakkelijke doorstroom van koeien naar binnen.

Lely Grazeway 2_jpeg_Dec 2017.jpg

Betrouwbaar vlot registreren
Met de Grazeway R beschikt de veehouder over betrouwbare en waardevolle informatie die inzicht geeft in beweiding en beweidingsduur. Het systeem toont onder andere gegevens over de tijdstippen wanneer de koeien het meeste buiten zijn, welke percelen de dieren smakelijk vinden, wanneer ze binnen komen, welke dieren makkelijk naar buiten gaan en welke dieren hierin wellicht extra getraind moeten worden. Bovendien geeft het extra inzicht in het aanbod vers weidegras en het bezoekgedrag van koeien aan de melkrobot. Met behulp van deze data kunnen managementbeslissingen over weidegang genomen worden.

Weidegang borging
Het systeem is per 1 december jl. goedgekeurd door Stichting Weidegang en toegelaten op de witte lijst van gecertificeerde meetsystemen in Nederland. Veehouders kunnen met dit gecertificeerde systeem de beweidingsduur van de koeien aantonen en hiermee de levering van weidemelk aan de zuivelverwerker borgen.

De Grazeway R is vanaf begin 2018 beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met het Lely Center bij u in de buurt. 

Top