Tips om de (melk)robots en koeien te beschermen tegen vrieskou!

De winter lijkt toch nog even door te zetten en komend weekend wordt ook weer (matige tot flinke) vorst verwacht. Wees voorbereid op deze vrieskou door je machines en dieren hier tegen te beschermen. Door lage temperaturen in en buiten de stal kunnen problemen met bevroren waterslangen, koordjes en waterbakken optreden. Dergelijke problemen kunnen van invloed zijn op uw eigen werkdruk en efficiëntie, en ook op het welzijn van de dieren. Daarom doen we u hierbij een aantal tips van de hand om u voor te bereiden op de vrieskou:

21 februari 2018

Nieuws

Tips om de melkrobots en koeien te beschermen tegen de vrieskou

In geval van vorst is het belangrijk een aantal preventieve maatregelen te treffen zodat de robot juist kan blijven functioneren. Zorg ervoor dat de robotruimte (tijdelijk) zo goed mogelijk afgesloten en geisoleerd wordt door de openingen dicht te maken (gebruik bijvoorbeeld PE - isolatieplaten).

Verder is het advies herhaaldelijk het gehele melksysteem te controleren (van robotruimte tot tanklokaal). Let in het tanklokaal bijvoorbeeld op de zwanenhals van de tank. Hier blijft vanzelfsprekend stilstaand water in staan.

• Als u bij de robot of randapparatuur kachels gebruikt, test deze dan van tevoren op goede werking.
• Uw robotapparatuur is gevoelig voor koude luchtstromen. Zorg er dus voor dat u de mogelijkheden heeft om de opstellingsruimte zo goed mogelijk af te sluiten om zo bevriezing van gevoelige onderdelen te voorkomen.
• Ruwe / versleten bekerkoordjes zijn gevoeliger voor vorst. Controleer uw bekerkoordjes en vervang deze indien nodig. Daarnaast kunt u de koordjes inspuiten met siliconenspray.
• Als u gebruik maakt van een zogenaamd ‘verwarmingslint’ voor uw watertoevoer, controleer dan vooraf of dit functioneert. Als uw waterleidingen zijn geïsoleerd, controleer de isolatie dan visueel.
• Als u gebruik maakt van een boiler voor het verwarmen van het water, controleer dan of de boiler goed werkt en of de gewenste temperatuur wordt bereikt.
• Zorg er voor dat uw compressor vorstvrij staat opgesteld; zorg er ook voor dat uw membraamdroger is ingeschakeld en optimaal werkt.
• Extreme vorst kan mestbevriezing op uw stalvloer veroorzaken. Daarom verdient het overweging om het aantal schuifrondes van uw Discovery stalreiniger te verhogen.
• Zorg voor de beschikbaarheid van voldoende strooizout voor uw roostervloeren.
• De kalverdrinkautomaat is gevoelig voor vorst. Zorg er dus voor dat de watertoevoer is geïsoleerd en dat het systeem vorstvrij is opgesteld.

Extra verzorgende uierspray
Schraal winterweer is een extra belasting voor de speenhuid. De speenhuid wordt sneller droog en ruw. Vuil kan zich dan makkelijker hechten aan de spenen waardoor de kans op
infecties groter wordt. Werk met een uierspray met verzorgende oliën, die zorgt dat de speenhuid beschermd wordt en in optimale conditie blijft.

Opslag van reinigingsmiddelen
Zorg voor een vorstvrije opslag van reinigingsmiddelen. Bij bevriezingsverschijnselen verandert de structuur van het reinigingsmiddelen. Dit is een onomkeerbaar proces en heeft een negatieve invloed op het doseren en functioneren van het reinigingsmiddel in de robot.

Meer nieuws

Meer nieuws

Top