Bedrijfsadvies in de praktijk resulteert in verbeterde bedrijfsresultaten

Het Farm Management Support team van Lely Nederland voorziet veehouders van bedrijfsadvies. Lely beschikt inmiddels over een groep van 10 adviseurs in Nederland en België die dagelijks support geven aan Lely klanten om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Met intensieve en structurele begeleiding- en bedrijfsadvies bij automatisch melken en/of voeren speelt Lely in op de behoefte van de veehouder.

24 mei 2018

Nieuws

xx

Optimalisatie van bedrijven en resultaten

De adviseurs zijn nauw betrokken voor, tijdens en na het opstarten van robotmelken en automatisch voeren. De bedrijfsdoelen van de melkveehouder worden meegenomen in de support rondom opstart. Daarnaast geven de adviseurs instructies voor het gebruik van het managementprogramma (Time4Cows) en de dagelijkse routines rondom robotmelken. Ook na de opstartperiode zijn de adviseurs betrokken, onder ander door te kijken naar instellingen voor routing van bepaalde attentiekoeien, melkinstellingen en het proces rondom robotmelken en beweiden. Bovendien wordt er lange termijn management-begeleiding gegeven aan klanten die al langer robotmelken, om het bedrijfsmanagement te optimaliseren.

De voorkeur gaat uit naar een nauwe samenwerking met andere erfbetreders, zoals de betrokken voeradviseur en evt. de dierenarts. Met deze samenwerking kan de Farm Management Support adviseur een mooi plan maken voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van de melkveehouder.

'Farm Management Support is geld waard'

Melkveehouder Hein van der Hulst in de Rips melkt met twee A4 melkrobots en noemt Farm Management Support een meerwaarde. Van der Hulst: “Sinds 2014 melken wij met melkrobots en dit bevalt ons goed. We hebben flink geïnvesteerd in automatisch melken en de vele mogelijkheden van het systeem willen wij dan ook graag benutten.” Farm Management Support adviseur, Guus de Wit, van Lely Center Venray heeft Van der Hulst hiermee geholpen. Eind vorig jaar (2017) heeft hij het bedrijf bezocht om de situatie te analyseren. “Tijdens het bezoek kwam onder andere naar voren dat onze (driedaagse) reinigingstijden van de robot niet gunstig waren afgesteld. We zagen dat de koeien rond half 6 naar de robot liepen, maar op deze tijd werd de robot gereinigd waardoor veel koeien weer gingen liggen en niet zo snel terugkeerden naar de robot. Door onder andere de reinigingstijd 1,5 uur naar voren te halen is het aantal melkingen gestegen van 2,8 naar 3,1 per koe per dag”, vertelt van der Hulst.

De veehouder is tevreden met de Support van de adviseur “Met de support kun je meer liters melken geeft Van der Hulst aan. “Het is geld waard!”, vertelt de veehouder tevreden. Met Farm Management Support zetten ze de ‘puntjes op de i’. “Het bedrijf finetunen”, noemt Van der Hulst.

Top