Tijdig wisselen van tepelvoeringen voorkomt problemen

Praktijktips voor veehouders

Bij een optimaal melkproces willen we snel melken, behoedzaam melken en volledig uitmelken. Oftewel: effectief tijdgebruik, behouden van comfort en welzijn van de koe en spenen, en winning van alle beschikbare melk. De tepelvoering speelt hierin, samen met de juiste pulsatie en vacuüm, een belangrijke rol. Het onderdeel komt direct in contact met de koe en tijdige vervanging is dan ook noodzakelijk met het oog op de uiergezondheid.

27 juni 2018

Nieuws

xx

De functie van een tepelvoering

Tijdens het melkproces gaat de tepelvoering open en dicht, pulsatie. In de fase waarin de tepelvoering open staat is er vacuüm, op dat moment stroomt de melk uit de speen. Bij sluiting van de tepelvoeringwand wordt druk op de speen uitgeoefend, wat kan worden gezien als een massage. Die massage zorgt voor het terugstromen van vloeistoffen zoals bloed en lymfevocht uit de speen. Te veel druk kan een belasting voor de speen vormen en ‘eeltplekken’ aan het uiteinde veroorzaken.

Problemen voorkomen

Jeroen Lammers, Technical Service Specialist bij Lely Nederland, geeft aan dat zolang tepelvoeringen niet defect zijn er niet zoveel aan de hand hoeft te zijn, afgezien van een lagere melksnelheid. “Echter”, geeft Lammers aan, “kun je wel problemen krijgen na te late wissel omdat de voeringen dan dermate anders werken op de speen. Dat levert een acute verandering in ‘melken’ op voor de dieren waardoor je pas na de wissel problemen ondervindt. Het tijdig wisselen van voeringen is van groot belang om problemen te voorkomen die je kunt ondervinden als je te lang met te oude voeringen doormelkt.” 

Lely___CS87794-1024px.JPG

Tijdig vernieuwen om melksnelheid op peil te houden

Een tepelvoering is gemaakt van siliconen of rubber en is een slijtagegevoelig onderdeel. Na verstrijken van de levensduur verminderd de veerkracht van het materiaal. De masserende werking op de spenen verminderd. Hierdoor wordt vocht en bloed minder goed terug uit de speen geduwd en de opening van het slotgat/tepelkanaal wordt kleiner. Wanneer tepelvoeringen versleten zijn of te laat vervangen worden nemen de prestaties af. Onderzoek van Davis en Reinemann (2001) op de universiteit van Wisconsin laat zien dat er bij verouderde tepelvoeringen een lagere piek-melkstroom is, de melksnelheid afneemt en het vacuüm meer fluctueert. De tijd die nodig is om de koe uit te melken neemt hierdoor toe.

Een ander gevolg van een te lange gebruiksduur van de tepelvoeringen is het ruwer worden van het materiaal. In de minuscule scheurtjes zijn melkresten minder goed weg te krijgen en stijgt de kans op bacteriegroei. Dit kan effect hebben op de melkkwaliteit. De levensduur van tepelvoeringen wordt bepaald door het aantal melkingen en moet dus worden afgestemd op de gebruiksintensiteit. Tijdig vervangen is van groot belang voor de uiergezondheid.

Te laat vervangen kost geld

De tepelvoering is een onderschat en slijtagegevoelig onderdeel. Wanneer je langer melkt met de tepelvoeringen dan dat ze meegaan duurt het melkproces langer, neemt de melksnelheid af en is er een verhoogd risico op overdracht van ziektekiemen. Kortom, te laat vervangen van tepelvoeringen kost de veehouder geld.

Bron: Davis, M.A., Reinemaan, D.J. (2010). Effect of liner age on milking characteristics of the liner. Geraadpleegd van http://milkquality.wisc.edu/wp-content/uploads/2011/10/effect-of-liner-age.pdf

Top