De Lely Juno levert economisch voordeel op!

Steeds meer veehouders komen tot de conclusie dat een investering voor automatisch voerduwen met een Juno zich snel terugverdient. Wereldwijd zijn er inmiddels 8.000 Juno’s geïnstalleerd en onderzoek toont aan dat veehouders het product gemiddeld met het cijfer 8,3 waarderen. Vaak stellen klanten pas achteraf vast dat de Juno een behoorlijk rendement oplevert op hun melkveebedrijf.

17 september 2018

Nieuws

xx

Rendement bij tevreden Juno-gebruikers

Bij het kwantitatieve onderzoek gaven 330 Juno-gebruikers duidelijk aan dat zij in eerste instantie hun rantsoen graag goed aangeschoven wilden hebben; vooral vanuit deze behoefte hebben zij hun Juno aangeschaft. Zij gaven aan dat zij de Juno - na de eerste kennismaking - niet meer kwijt wilden; de gebruikers zagen een stijging van de voeropname, verbetering van de pens- en klauwgezondheid, betere benutting van de ranglage dieren en verhoogde activiteit in de stal. Veelal met positief gevolg voor de melkproductie, dus een goed rendement!

Rendement Juno.jpg

Per bedrijf verschillend

Wanneer levert een investering een goed rendement op? De omstandigheden op het bedrijf zijn van invloed en kunnen leiden tot verschillen in de rendementsberekening. Het ene bedrijf heeft al een heel hoge melkproductie en zou graag efficiënter met zijn voer willen omgaan. Het andere bedrijf heeft weinig groeimogelijkheden meer qua kuddeomvang en zou graag meer melk per koe willen produceren. Een kengetal dat het beste past bij een goede rendementsberekening is voerefficiëntie; hoeveel droge stof wordt er per dier per dag gevoerd en hoeveel meetmelk levert dat op?

Rendementscalculator

Om klanten te helpen bij het berekenen van het economische voordeel van automatisch voerduwen op hun melkveebedrijf, heeft Lely een ROI-calculator (Return On Investment) ontwikkeld. Deze calculator vergelijkt de huidige manier van voer aanschuiven met de werkwijze van de Juno. Verder wordt - op basis van de verbetering in voerefficiëntie - de terugverdientijd over zowel de aanschafwaarde als de totaalinvestering berekend.
Als veehouder heeft u dus binnen een paar clicks inzicht in het mogelijke rendement van automatisch voerduwen, toegespitst op úw bedrijfssituatie! Vul uw gegevens in op onze site en u ontvangt per mail een nauwkeurige berekening!

Rendementsberekening tot in detail

Ook de verkoopadviseur van uw Lely Center kan - naast de calculator op de website - u het rendement vrijblijvend voorrekenen. Daarbij kan verder tot in detail worden berekend wat de huidige kosten (onderhoud / verbruik) van het voerduwen op uw bedrijf zijn, en kan een vergelijking met de Juno worden gemaakt. Tevens kunt u worden begeleid bij het bepalen van de verwachte verbetering van de voerefficiëntie op uw bedrijf, rekening houdend met melkproductie, voerhekbezetting, frequentie van het voeren en tal van andere managementfactoren. Hiervoor wordt een uitgebreide calculator gebruikt en u ontvangt een uitdraai van het resultaat.

De nieuwe Juno

Tijdens de Lely Future Farm Days is de nieuwe Juno geïntroduceerd. Na 10 succesvolle jaren met de Juno-modellen 150 en 100 werd het tijd voor een volgende stap. Het resultaat mag er zijn; de compactheid van de Juno 100 en de uitgebreide functionaliteit van de Juno 150, bijeengebracht in één nieuwe machine.
De nieuwe Juno kan worden geleverd als de basis-Juno; de meest eenvoudige variant. Daarnaast kan er een Flex-pakket worden geïnstalleerd, dat garant staat voor uitgebreide opties. Uiteindelijk worden de Juno’s uitgerust met nóg meer mogelijkheden en intelligente technologie. Belangrijkste consequenties: een verwachte verlaging van de onderhoudskosten en verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast zal de Juno nog beter kunnen worden toegespitst op de meest uiteenlopende bedrijfssituaties. Nóg beter voor het rendement dus! 
 

Top