Lely installeert ‘Commodity feeder’ op elke nieuwe Lely Astronaut A5

Lely gaat de Lely Astronaut melkrobot standaard uitvoeren met een ‘Commodity feeder', waarmee het mogelijk wordt niet-gepelleteerd voer aan te bieden. De Commodity feeder is twee jaar geleden als een optie op de markt gebracht en wordt momenteel door honderden robotmelkers wereldwijd gebruikt.

12 maart 2021

Nieuws

Page section

Optimaal rantsoen

Het optimale rantsoen bestaat hoofdzakelijk uit ruwvoer, aangevuld met wat passend is. Deze aanvulling kan komen vanuit krachtvoer, enkelvoudige grondstoffen of bijproducten. Bij het maken van deze keuze speelt de (voederwaarde)prijs een rol, maar zeker ook de voorzieningen die op het bedrijf zelf aanwezig zijn. De eigen teelt van voergraan kan dus ook een reden zijn om enkelvoudige grondstoffen te willen voeren.

Commodity feeder zorgt voor de juiste afweging

Om zowel financieel als qua ‘mineralen efficiëntie’ het optimale te bereiken, moet een goede afweging gemaakt worden tussen individuele verstrekking of een aanvulling in het basisrantsoen. Met de Commodity feeder kan deze keuze optimaal uitgevoerd worden, de voorzieningen zijn namelijk niet meer de belemmerende factor. De melkrobot is de ideale plek om het basisrantsoen bij het voerhek aan te vullen met individuele porties per koe. Lely biedt de Commodity feeder nu aan als standaardoplossing op de Astronaut A5.

Ook te monteren op reeds geïnstalleerde Astronaut melkrobots

De werking van het systeem is afhankelijk van het drogestofpercentage, de deeltjesgrootte en de plakkerigheid van het voertype. De Commodity feeder is ook verkrijgbaar als een upgrade kit en kan gemakkelijk worden gemonteerd op reeds geïnstalleerde Lely Astronaut robots van het type A5 en A4 (in gebruik sinds juli 2013). De upgrade kit kan worden besteld via de lokale Lely Centers.

Top