Koeien in Nederland produceren meer melk

Maassluis, 12 mei 2023 - De resultaten van de Melkproductieregistratie (MPR) jaarstatistieken laten de afgelopen jaren een stijging zien in de gemiddelde leeftijd van de koeien bij afvoer, een hogere levensproductie en een dalend celgetal. Dit blijkt uit een analyse uit een onafhankelijk onderzoek gebaseerd op de MPR-jaarstatistieken van 2022 van ruim 1.300.000 koeien van ruim 12.000 melkveebedrijven in Nederland.

12 mei 2023

Nieuws

Resultaten melkproductie, celgetal en levensproductie

Het onderzoek wordt sinds 2014 uitgevoerd waarbij jaarlijks de resultaten op het gebied van melkproductie, celgetal en levensproductie van duizenden melkveebedrijven worden geanalyseerd. In het onderzoek zijn de gemiddelde resultaten van melkveebedrijven met een Lely Astronaut melkrobot vergeleken met twee andere groepen; bedrijven met een ander merk automatisch melksysteem en bedrijven die melken met een melkstal. In alle groepen is in de afgelopen jaren een stijging te zien in leeftijd bij afvoer, een hogere levensproductie en een daling in het celgetal. Koeien op melkveebedrijven worden daarmee steeds ouder en gezonder, dit betekent een verduurzaming van de veestapel. 

De groep melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot behalen betere resultaten op het gebied van melkproductie, levensproductie en melkkwaliteit. Zij realiseren de hoogste gemiddelde levensproductie en de hoogste productie per levensdag. De hoge productie per levensdag is een belangrijk kengetal. Deze parameter is een weergave van het totale bedrijfsmanagement waarbij jongveeopfok, vruchtbaarheid, droogstand, melkproductie en gezondheid een rol spelen. Een optimale productie per levensdag resulteert uiteindelijk in een hoge levensproductie. Ook hebben koeien op melkveebedrijven met een Lely melkrobot(s) gemiddeld het laagste celgetal. Management gericht op gezonde koeien met een optimale melkproductie geeft een hogere levensproductie. Deze resultaten zijn ook terug te zien in de totale melkopbrengst per koe. De melkopbrengst per koe per jaar op een bedrijf met een Astronaut melkrobot is dit €272* hoger ten opzichte van een ander merk melkrobot en €527* ten opzichte van een bedrijf met een melkstal.

Volgens Wybren Jongbloed, commercial product specialist van Lely Benelux is ”Het verschil in melkproductie tussen een Lely melkrobot en een melkstal is sinds 2016 nog niet eerder zo groot geweest. We zien dat de melkproductie de afgelopen jaren sneller stijgt bij veehouders die melken met een Lely Astronaut dan bij een veehouders die melken met een melkstal”, aldus Jongbloed. 

*Er wordt gerekend met een melkprijs van €0,55 euro per kg melk

 

Levensproductie versie 2 grafiek.JPG
Afbeelding 1 - Gemiddelde levensproductie

 

Verder laten de MPR-jaarstatistieken zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 5,2% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 10% meer in vergelijking met melkstallen. Ook het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 4,4% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 9,0% hoger dan melkveehouders met een melkstal. Daarnaast laten de cijfers van de afgelopen jaren zien dat veehouders die melken met Lely melkrobot(s) ieder jaar het hoogste eiwit percentage scoren in combinatie met een productiestijging. Dit duidt op gezonde koeien, goed (ruw-)voer en uitstekend bedrijfsmanagement. 

 

641x361_vetproductie-per-koe_staafdiagram.jpg
Afbeelding 2 - Vet- en eiwitproductie per koe 2022 (kg)

 

Een van de redenen waarom koeien vroegtijdig afgevoerd worden van het melkveebedrijf is vanwege uiergezondheidsproblemen. Het celgetal is een afspiegeling van de koegezondheid. Het gemiddelde celgetal is over de gehele sector gestegen vanwege de ingebruikname van een nieuwe internationale referentie per 1 januari 2022, daarnaast zijn in 2022 koeien langer aangehouden vanwege de hoge melkprijs. Echter, voor het zevende jaar op rij hebben koeien op melkveebedrijven met een Lely melkrobot gemiddeld het laagste celgetal ten opzichte van de andere twee groepen. 

 

Celgetal versie 2 grafiek.JPG
Afbeelding 3 - Gemiddeld celgetal

 

Wilt u meer weten over deze en ander onderzoeksresultaten? Het complete onderzoek is gepubliceerd op www.lely.com/feiten

Conclusie

Melkveehouders met een Lely Astronaut scoren beter in vergelijking met het gemiddelde van overige melkrobots en melkstallen

  • Hogere melkproductie
  • Hogere vet- en eiwitproductie
  • Hoger economisch jaarresultaat
  • Hogere levensproductie
  • Lager celgetal

Benieuwd hoe zij dit doen? Neem dan contact met ons op!

Download hier de Astronaut A5 brochure

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Dank je wel!

U kunt het bestand downloaden met de volgende downloadknop

Download the PDF
Top