Bij de ontwikkeling en werking van onze melkrobot staat de koe centraal: vrij koeverkeer en natuurlijk melken. Het unieke I-flowconcept is daar een voorbeeld van.

Natuurlijk melken en vrij koeverkeer gaat niet alleen over de keuzevrijheid van de koe om zelf te bepalen wanneer ze eet, ligt of zich laat melken. Het gaat ook over het welzijn van de koe en de mate van comfort tijdens de melkbeurt. Het I-flowconcept draagt daar op verschillende manieren aan bij.

Natuurlijk gedrag

Inlopen zonder hinder

De rechte doorloopstraat van de Astronaut is een inloop zonder hinder. Een koe is een schuchter dier: ze vermijdt het liefst zoveel mogelijk obstakels. Een ingewikkelde inloopstraat voor een melkrobot is zo’n obstakel. Een koe laat zich dan niet zomaar tot een melkbeurt verleiden. Daardoor zijn vaker mensenhanden nodig om haar naar de melkrobot te begeleiden.

Door de rechte doorloopstraat kan de koe makkelijk de melkrobot in- en uitlopen. De melkbeurt duurt minder lang waardoor de capaciteit en uiteindelijk de melkproductie omhoog gaat.

Het aantal koeien dat naar de melkrobot gebracht moet worden, is minimaal en het melken wordt minder arbeidsintensief.

De koe kan zonder hinder bij de melkrobot komen; ze laat zich nu regelmatig uit zichzelf melken.

Contact met de kudde

Behalve schuchter zijn koeien sociaal: het zijn kuddedieren en ze verlaten de kudde niet graag. De rechte doorloop en de plaats van de melkrobot zorgen ervoor dat koe en kudde elkaar geen seconde uit het oog verliezen. Die natuurlijke interactie voorkomt stress tijdens het melken. En een stressvrije koe is een productieve koe.

Kortere leercurve

Omdat het I-flowconcept het natuurlijke gedrag van de koe niet in de weg staat, voelt ze zich veilig. Daardoor wordt de leercurve van automatisch melken fors korter en de bezoekfrequentie hoger. Onderzoek heeft uitgewezen dat ca. 80% van de kudde binnen twee weken snapt wat van haar verwacht wordt zonder verdere sturing.

Verhoogde melkproductie

De melkbeurt is zo’n 4% korter o.a. door het makkelijk in- en uitlopen bij de melkrobot. Hierdoor gaat de capaciteit van de robot omhoog en de uiteindelijke melkproductie ook. Onderzoek naar de bezoekfrequentie bij voorgaande melkrobotmodellen en het huidige model van de Astronaut wijst uit dat het om 150 kilo meer melk per dag gaat bij een kudde van 120 dieren.

 

Gemiddeld aantal melkingen

koe / dag

Gemiddeld aantal weigeringen

koe / dag

Gemiddeld kg melk

koe / dag

K-flow (Astronaut A3) 2,67 2,38 27,46
I-flow (Astronaut A4) 2,76 3,12 28,42
Verschil in percentage +3,37% +31,09% +3,49%

 

Daarnaast betekent de rechte doorloopstraat meer flexibiliteit voor de melkveehouder. Juist door de veilige en obstakelvrije omgeving van de melkrobot voelt een koe zich vrij en uitgenodigd om vrijwillig naar de robot te gaan. Het aantal koeien wat nog naar de melkrobot gebracht moet worden, vermindert. De tijd die hierdoor vrij komt, gaat naar de koeien die op dat moment individuele aandacht nodig hebben.

Melken

Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten