Hoogwaardige melk in de tank is waar het om draait op elk melkveebedrijf. Wie kiest voor automatisch melken met de Lely Astronaut is daarvan verzekerd. De reiniging en behandeling van de uier, de melkkwaliteitscontrole, het melktransport, de koeling en het robotreinigingssyteem: alles is erop gericht de melkkwaliteit te garanderen.

Gezonde koeien

Door de melkkwaliteit continu te monitoren ben je verzekerd van hoogwaardige melk in de tank. Ook hou je zo zeer nauwkeurig de gezondheid van je koeien in het oog. Het systeem meldt eventuele afwijkingen direct, zodat je snel kunt handelen als dat nodig is.

Borstelreiniging: het beste resultaat!

Hoe gezonder de uiers, hoe beter de melk. Daarom is de Lely Astronaut uitgerust met een uniek borstelreinigingssysteem. Alleen de borstels reinigen het gebied rondom de spenen en de onderkant van de uiers en verwijderen daarbij vuil en mest, ook als dat hardnekkig is. De borstelreiniging stimuleert daarnaast ook het laten schieten van de melk.

Na het reinigen van iedere koe worden de borstels grondig gedesinfecteerd, zodat de kans op kruisbesmetting minimaal is.

Continue controle dicht bij de bron

Zodra de koe de melk loslaat, wordt het Lely MQC (het melkkwaliteitscontrolesysteem) actief. Het MQC biedt inzicht in tal van waardevolle indicatoren over de melkkwaliteit waaronder celgetal, kleur en geleidbaarheid. Ook wordt een indicatie gegeven van vet- en eiwitgehalte en lactose. Hiermee worden ook algemene koegezondheid en voedingsproblemen  geverifieerd. De controle wordt iedere melking automatisch gemeten. De data worden direct omgezet in bruikbare informatie. In het geval de melk afwijkende waarden heeft, is er de keuze om die melk automatisch te separeren.

Het meetsysteem is geplaatst in de robotarm, direct naast de uier. Door zo dicht bij de bron te zijn, meet het MQC de kwaliteit van de melk accuraat en per kwartier.

Sluit mastitis al snel uit

Iedere melkveehouder probeert mastitis te voorkomen. Behalve veel pijn voor de koe betekent mastitis ook een lagere melkproductie, hogere medische kosten en meer arbeid. Het melkkwaliteitscontrolesysteem helpt mastitis in een vroeg stadium te signaleren.

De optionele MQC-C functie meet somatische cellen op regelmatige basis per koe. Zo wordt de uiergezondheid continu bewaakt en alarmerende afwijkingen worden direct getoond in het T4C management programma. Door al in een vroeg stadium actie te ondernemen, voorkom je verminderd welzijn, een lagere melkproductie en kosten voor de veearts.

Melken

Het produceren van kwaliteitsmelk vergt tijd en aandacht. Uitgangspunt moet zijn: gezonde en tevreden koeien en dat vraagt om de juiste keuzes. Keuzes die bovendien passen bij jou en hetgeen je wilt bereiken met je bedrijf. Onze oplossingen helpen je om de juiste keuzes te nemen.

Top