Klaas Hauspie (33 jaar) runt samen met zijn vrouw Annelies een gemengd bedrijf in Avekapelle. Het boerenleven is hen met de paplepel ingegoten, beide zijn afkomstig uit een boerenfamilie.

“Van oudsher is het een melkveebedrijf, maar ten tijde van het Europese melkquotum, is er een pluimveetak bijgekomen vanwege het verbod om te groeien. Ons hart en liefde ligt bij de koeien, maar om het risico te spreiden is het een voordeel dat er meerdere takken aanwezig zijn op het bedrijf”, aldus Klaas. Het bedrijf bestaat inmiddels uit drie divisies: melkvee, pluimvee en akkerbouw. Het melkveebedrijf bestaat uit zo’n 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee, de pluimveetak bestaat uit 85.000 vleeskuikens en er is akkerland, deels voor ruwvoervoorziening en daarnaast worden er wintertarwe, suikerbieten en aardappelen verbouwd. “We proberen in iedere divisie continue te innoveren en te groeien en vanuit de ene bedrijfstak iets te leren en toe te passen in de andere. Bijvoorbeeld in de pluimveetak, daar is alles geautomatiseerd en computergestuurd en er wordt veel met data gewerkt. Met de melkrobots en T4C hebben we ook steeds meer data leren gebruiken in de melkveehouderij en kunnen we op basis van deze data gerichte keuzes maken richting de toekomst”, zegt Klaas.

tekst

Het Lely T4C managementsysteem is de bron van informatie voor het melkveebedrijf. “Het levert realtime inzicht zonder extra arbeidsinspanning. Je kunt niet alleen direct actie ondernemen waar en wanneer dat nodig is, maar eventueel ook preventief handelen op basis van voorspellingen.”

16 jaar geleden schafte de familie Hauspie de eerste robot aan, een A2 en deze werd in 2009 ingeruild voor drie A3 robots. “De overgang voor de koeien was destijds vrij beperkt, maar naar onderhoud en storing was de overgang gigantisch. Als de robots goed onderhouden zijn, dan draaien ze praktisch storingsvrij. Naar het schijnt geeft dat met de A5 nog minder storingen, maar dat kan ik me moeilijk voorstellen”, aldus Klaas. De A5 moet echter nog even wachten.

tekst

De kracht van Lely zit hem volgens Klaas en Annelies vooral in het feit dat Lely zich er van bewust is, dat een familiebedrijf beperkt is in arbeid. “Aangezien het bedrijf toch zal moeten blijven groeien om er een goed gezinsinkomen uit te halen, probeert Lely op allerlei wijzen arbeid te automatiseren waardoor het voor melkveehouders gemakkelijker wordt.” Naast het runnen van hun eigen bedrijf, hebben Klaas en Annelies ook nog de zorg voor hun twee jonge kinderen. “Toen ze drie maanden waren, stonden ze al met de buggy tussen de melkrobots”, zegt Annelies.

Automatisering is belangrijk voor het jonge stel, omdat ze het bedrijf momenteel met zijn tweeën runnen en tevens de zorg voor de kinderen hebben. “We hadden een medewerker, maar die heeft het bedrijf verlaten en het is heel lastig om een nieuwe geschikte medewerker te vinden. Op dit moment zien we dan ook dat automatisering heel gemakkelijk is. Als we niet geautomatiseerd hadden, dan zaten we nu met de handen in het haar”, aldus Klaas. Slim boeren betekent voor Klaas en Annelies ‘keuzes maken op basis van data.’ “De Lely Astronaut melkrobot met het T4C managementsysteem, de mestschuiver Discovery en de Juno voerschuif hebben geresulteerd in een efficientere werkwijze en tevreden en gezonde koeien met een continue gevulde pens. Bovendien is het runnen van het familiebedrijf door de automatisering nog steeds te combineren met de zorg voor de kinderen.”

Waarom Lely?

Flexibiliteit en welzijn voor jezelf en de koeien en tegelijk hoogwaardige melkkwaliteit produceren. Dat is wat ons stalconcept biedt. Van melken tot voeren en van verzorging tot stalverlichting.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten