Introduction

Een gezonde koe is een producerende koe en een koe die 10 tot 14 porties vers voer per dag eet. Daarom is het belangrijk dat er altijd voer beschikbaar is aan het voerhek. Echter, door het eetpatroon van de koeien ligt er op sommige plekken meer voer dan elders.

Automatisch aanschuiven met een vaste afstand biedt in deze gevallen niet voldoende: op de ene plek ligt er te weinig om aan te schuiven en elders ligt er nog zoveel voer dat er niet goed automatisch aangeschoven kan worden door de weerstand.

De Juno schuift het voer dynamisch aan waardoor een ongelijke verdeling aan het voerhek geen probleem meer veroorzaakt. Zo wordt op iedere plek het voer goed aangeschoven ongeacht of er veel of weinig voer ligt.

Het verse voer blijft vers, omdat de Juno de afstand tot het voerhek automatisch vergroot als er te veel weerstand ontstaat door de hoeveelheid voer. Dit voorkomt dat het voer te veel in elkaar wordt gedrukt. Als dat wel het geval is, kan het voer gaan broeien.

Dynamisch voerschuiven

De Juno is uitgerust met intelligente software. Deze software stelt de Juno in staat om zelf de afstand tot het voerhek te bepalen die nodig is om het voer optimaal aan te schuiven. Dit gebeurt op basis van de hoeveelheid voer op de voergang en de weerstand die dat biedt. De weerstand is leidend bij het aanschuifpatroon van de Juno.

Het is heel eenvoudig om de Juno in gebruik te nemen. Je stelt de route in, de minimale afstand tot het voerhek, de aanschuiffrequentie en het voertype per groep. Op basis hiervan bepaalt de Juno zelf het weerstandsniveau en de duwkracht. De Juno zorgt ervoor dat het voer altijd goed aangeschoven is, ook tussen de voerbeurten door.

Verbeterde voereffciëntie

Goed aangeschoven voer betekent in een aantal opzichten een efficiëntieslag. De Juno bespaart energie, neemt werk uit handen en daarbij ben je ervan verzekerd dat koeien altijd bij het voer kunnen en de voeropname stijgt. Ze kunnen het type voer dat ze eten minder uitselecteren en daardoor vermindert de hoeveelheid restvoer.

Verhoogde productie

Nu er altijd voer voor het voerhek ligt, kunnen de koeien op ieder moment van de dag (ook ‘s nachts) eten. Dat brengt duidelijk voordelen met zich mee, zoals een verbeterde voerefficiëntie, pensgezondheid en verminderde concurrentie. Daarbij is er minder stress bij de dieren en zijn ze gezonder. Uiteindelijk levert dat meer melk in de tank of een verhoogde vleesproductie.

Voeren

Efficiënt voeren heeft positief effect op koegezondheid en melkproductie. De juiste bestanddelen mengen in de juiste hoeveelheid en vrijgeven op het juiste moment vereist kennis, inzicht en tijd. Onze producten voor automatisch voeren nemen deze taak over en zijn daarbij uiterst efficiënt. Tijdsbesparend en altijd het juiste voer op het juiste moment.

Top