Vanaf dag één draait alles om onze missie: creëren van innovatieve oplossingen waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie om de wereld te voeden. We hebben al veel mijlpalen bereikt en geloven dat we een positieve impact hebben op het leven van onze partners.

Als antwoord op de uitdagingen die de melkveesector te wachten staan, werken we aan het realiseren van onze visie van duurzaam, winstgevend en aangenaam boeren in de melkveehouderij. We hebben een duurzaamheidstraject ontwikkeld dat begint bij onszelf en dat is gericht op waardecreatie. We werken daarbij nauw samen met onze partners in de leveringsketen, zowel upstream als downstream en van leveranciers tot klanten. Elke actie en interactie draagt bij aan het realiseren van onze missie.

Met de lancering van ons duurzaamheidstraject voegen we twee punten toe aan onze strategie:

  • Een specifieke focus op hoe we zakendoen en werken, om ons bedrijf elke dag iets duurzamer te maken. 
  • Duidelijke en transparante kwaliteits- en kwantiteitsdoelen, om over onze koers en voortgang te kunnen communiceren en aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor onze toezeggingen.   

Een belangrijk doel in ons traject is onze partners mee te nemen op deze reis en onze ambities samen waar te maken. 

Met de lancering van ons duurzaamheidstraject zijn we op weg gegaan om een duurzamer en verantwoordelijker bedrijf te worden. We streven ernaar steeds kwantitatieve doelen en ambities te stellen en de juiste hulpmiddelen te vinden om onze voortgang te meten en onze verantwoordelijkheid te nemen. We doen dit voor ons eigen bedrijf, maar ook met een zo groot mogelijke impact op melkveebedrijven en de sector als geheel.

 

Verantwoord werken

Tanja Roeleveld Sustainability Manager

‘We hebben een ambitieus programma opgesteld omdat we ons bedrijf op een voor mens, dier en planeet verantwoorde manier willen beheren. We willen waarde creëren en in heel onze waardeketen een positieve impact hebben. Daarom betrekken we al onze partners bij onze plannen en stimuleren we ze om bij te dragen. De som van hun acties maakt een groot verschil.’

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top