Aan de mondiale voedselvraag in 2050 kan alleen worden voldaan als we verantwoord omgaan met mensen, dieren en het milieu. Elke oplossing die we ontwikkelen en elke service die we aanbieden moet daarom een positieve impact hebben op koeien, mensen en de planeet.

Koe

Onze meest waardevolle leverancier

Bij Lely staat de koe altijd centraal. Het is de meest waardevolle leverancier van de melkveesector: als een koe zich prettig voelt, goed gevoed wordt en gezond is, presteert ze optimaal. Elke innovatie die we ontwikkelen en service die we aanbieden is gericht op verbeteren van het dierenwelzijn op melkveebedrijven.

Mens

De basis van wat we doen

We zien duurzaamheid als een langetermijnverplichting die een gezonde verstandhouding vereist met iedereen waarmee en waarvoor we werken. Onze missie is bijdragen aan het welzijn van alle betrokken partners, van leveranciers tot klanten en van Lely-medewerkers die nieuwe uitvindingen doen in onze productiefaciliteiten tot hun collega's bij Lely Centers overal ter wereld.

Planeet

De grondstoffen waarvan we afhankelijk zijn

Met onze oplossingen en services helpen we melkveehouders hun bedrijf toekomstbestendig te maken en dragen we bij aan het keren van de milieu-impact in alle delen van de melkveeketen. De ecologische voetafdruk van melkveeproducten is de totale impact van alle links in de melkveeketen.

Koe: de meest waardevolle leverancier van grondstoffen voor de melkveesector

Bij Lely staat de koe altijd centraal. Het is de meest waardevolle leverancier van de melkveesector: als een koe zich prettig voelt, goed gevoed wordt en gezond is, presteert ze optimaal. Elke innovatie die we ontwikkelen en service die we aanbieden is gericht op verbeteren van het dierenwelzijn op melkveebedrijven. Onze kijk op oplossingen en services is tweeledig:

  • We verbeteren koegezondheid door aandacht te besteden aan individuele koeien (waardoor we bijvoorbeeld ook het gebruik van antibiotica terugdringen), gezondheidsproblemen te beperken en de veerkrachtiger van kalveren te verbeteren.
  • We moedigen natuurlijk koegedrag aan, bijvoorbeeld door vrij koeverkeer mogelijk te maken en de levensduur van koeien te verlengen.

Mensen: de basis van wat we doen

We zien duurzaamheid als een langetermijnverplichting die een gezonde verstandhouding vereist met iedereen waarmee en waarvoor we werken. Onze missie is bijdragen aan het welzijn van alle betrokken partners, van leveranciers tot klanten en van Lely-medewerkers die nieuwe uitvindingen doen in onze productiefaciliteiten tot hun collega's bij Lely Centers overal ter wereld. Onze oplossingen en services zijn gericht op:

  • Verbeteren van het maatschappelijke en financiële welzijn van melkveehouders. We beperken gevaarlijk en zwaar werk, minimaliseren repetitieve taken en maken het mogelijk om op een veilige en efficiënte manier kwaliteitsmelk te produceren die rijk is aan voedingsstoffen.
  • Meer transparantie voor consumenten. We verkorten de dagelijkse leveringsketen, maken de melkproductie traceerbaar en promoten kwalitatieve melkproducten. 
  • Haal het beste uit uw medewerkers en stel ze in staat het beste uit zichzelf te halen. We bieden niet alleen een inspirerende werkplek die persoonlijke ontwikkeling promoot, ,maar ook een veilige en gezonde arbeidsomgeving waarin medewerkers zich deel voelen van een grotere gemeenschap.
  • Ontwikkelen van een eerlijke en transparante leveringsketen door optimale samenwerking met onze leveranciers als langetermijnpartners. Onze voorwaarden zijn eerlijk en transparant en samen maken we onze leveringsketen duurzamer.
  • Streven naar positieve samenwerking met onze Lely Centers en hogere tevredenheidsscores. We verbeteren de kwaliteit van onze producten en optimaliseren onze downstream serviceniveaus (bijvoorbeeld door betere service-intervallen, responstijden, levertijden en probleemoplossing). 

Planeet: ons thuis dat de grondstoffen biedt die we nodig hebben

Met onze oplossingen en services helpen we melkveehouders hun bedrijf toekomstbestendig te maken en dragen we bij aan het keren van de milieu-impact in alle delen van de melkveeketen. De ecologische voetafdruk van melkveeproducten is de totale impact van alle links in de melkveeketen. Dit betekent dat alle betrokken partners, inclusief Lely, hun processen onder de loep nemen en streven naar meer duurzaamheid. 

 Onze methode is drievoudig:

  • We ontwikkelen bedrijfsoplossingen die gunstig zijn voor het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen door gebruik van fossiele brandstof op het bedrijf te vervangen, de impact op het klimaat van het bedrijf te beperken (bijvoorbeeld door minder energie, water en materialen/verbruiksartikelen te verbruiken), de circulariteit op het bedrijf te bevorderen en het mogelijk te maken eigen voer voor koeien te produceren.
  • We ontwikkelen bedrijfsoplossingen die gunstig zijn voor de bodem en die een positieve impact hebben op de biodiversiteit en waterretentiecapaciteit van de grond.
  • We zetten ons in om een verantwoordelijker bedrijf te worden door CO2-neutraal te worden, te streven naar maximale circulariteit, verantwoord in te kopen en een duurzame leveringsketen te creëren.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top