Onze bedrijfsactiviteiten vormen de basis van ons duurzaamheidstraject. We streven naar een verantwoorde bedrijfsvoering en willen onze medewerkers nu en in de toekomst een geweldige werkplek bieden.

Verantwoord werken

Verantwoordelijkheid nemen voor de impact van de bedrijfsvoering op milieu en klimaat is en blijft een vanzelfsprekende vereiste voor bedrijven. We willen een verantwoordelijk bedrijf zijn en onze impact gebruiken om goed te doen. We zijn de afgelopen jaren gaan kijken waar we actie moeten ondernemen om onze bedrijfsactiviteiten duurzamer te maken. 

Voor ons betekent een verantwoordelijk bedrijf zijn CO2-neutraal worden, doorlopend streven naar maximale circulariteit, verantwoord inkopen en een duurzame leveringsketen creëren. We prioriteren de terreinen waarop we de meeste impact hebben en betrekken relevante partners om ons te helpen onze ambities waar te maken. 

We denken na over de keuzes die we maken, proberen onze manier van werken te verbeteren en blijven zoeken naar meer verantwoorde opties. Duurzaamheid vraagt om verbeteringen in heel de productieketen, van de grondstoffen waarmee we onze machines maken en de energie die onze processen en gebouwen gebruiken tot hoe we voor onze medewerkers zorgen. En we motiveren onze mensen en partners om hetzelfde te doen en samen te werken aan duurzame praktijken in de keten.
 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top