Innovatie

Innovatie is de ruggengraat van ons bedrijf. Oprichters Cornelis en Arij van der Lely hielden zich al op jonge leeftijd bezig met het ontwikkelen van concepten om arbeidsinspanning van melkveehouders te verminderen. Sinds onze oprichting in 1948 hebben we al diverse baanbrekende producten op de markt gebracht die de agrarische sector ingrijpend veranderd hebben.

Yellow Revolutions

2014_yellow revolution CB.JPG
Ons streven om agrariërs te helpen, heeft tot een aantal innoverende producten geleid. Al meteen bij haar oprichting in 1948 bracht Lely de harkkeerder op de markt en tien jaar later de kunstmeststrooier. Onze schudders met de gepatenteerde haaktand worden nog altijd geproduceerd en wereldwijd gebruikt. De grote doorbraak kwam in 1992 met de introductie van ons automatisch melksysteem, de Lely Astronaut. Dit behelst niet slechts een andere manier van melken. Het betekent een andere manier van werken. Een revolutie binnen de melkveehouderij.

Onze klanten laten we uitblinken in duurzame melk- en vleesproductie met innovatieve concepten voor in de stal.

Wanneer we een nieuw product op de markt brengen dat een doorbraak betekent voor de landbouwsector, noemen we dit een ‘Yellow Revolution’ 

Het Yellow Revolution-concept startte in 2005. Sindsdien hebben we negen Yellow Revolutions geïntroduceerd.

Eigen octrooibureau

Bescherming van intellectueel eigendom is onlosmakelijk verbonden met creativiteit en de ontwikkeling van nieuwe ideeën. 

Anno 2022 hebben we 1500 actuele patenten op onze naam staan en staan we in Nederland in de top-10 van octrooiaanvragen. Op dit gebied hoort Lely tot de koplopergroep van grote internationale bedrijven en onderzoeksinstituten met een groot aantal patenten.

De toekomst

Alleen door buiten gangbare paden te blijven denken is Lely in staat om onze klanten te blijven ondersteunen in de keuzen die zij maken om hun doelen te bereiken. Nu en in de toekomst. 

De toekomst van de agrarische sector wordt meer en meer bepaald door automatisering en ‘big data’. Door gegevens aan elkaar te koppelen, ontstaat 24/7 inzicht in bedrijfsresultaten en koegezondheid. Met het managementsysteem bij ons automatisch melk- en voersysteem, T4C, zetten we de eerste stap in het verzamelen van die gegevens. 

Het uiteindelijke doel voor de toekomst is om alle beschikbare informatie van melken, voeren en fokken aan elkaar te koppelen. De veehouder kan snel de juiste beslissingen nemen en (nog) efficiënter werken. Het brengt een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector een stapje dichterbij. 

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top