Onze visie

Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector.

De landbouw is een dynamische sector met een essentiële rol: de wereldbevolking groeit en in 2050 zijn er 9 miljard monden te voeden. Dat betekent dat de wereld zeventig procent meer voedsel moet maken. 

Want niet alleen de wereldbevolking, maar ook het gemiddelde welvaartsniveau stijg. Het wakkert de vraag naar onder andere eiwitten in zuivel aan. Dat alles vraagt om een efficiënte agrarische bedrijfsvoering. De voedselproductie moet omhoog met behoud van kwaliteitsverlies en op een duurzame en innovatieve manier.

Uitdaging in veranderende omgeving

Dat is de uitdaging waar melkveehouders en loonwerkers, onze klanten, zich iedere dag mee bezighouden. Ondertussen verandert de omgeving waarin zij opereren voortdurend. Een duurzame, winstgevende en aangename toekomst is daarom geen feit, maar een continu streven.

Keuzevrijheid

Elke dag helpen wij onze klanten over de hele wereld om keuzes te maken in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Klanten die hun eigen keuzes maken in ‘slim boeren’. Lely helpt met advies en innovatieve oplossingen, die bij hen passen en bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Vandaag en morgen.

Onze missie

Mensen inspireren om innovatieve oplossingen te bedenken waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie, ruwvoederwinning en energievoorziening.

Om de realiteit van vandaag en de uitdagingen van morgen te kunnen aanpakken, zien wij het als onze belangrijkste taak om oplossingen te leveren die onze klanten laten excelleren in duurzame melk- en vleesproductie, ruwvoerwinning en energiewinning.

Vernieuwen en innoveren

Die oplossingen creëren we door onze mensen steeds weer te inspireren en aan te zetten tot vernieuwende en innovatieve concepten. Ideeën en concepten die het leven van melkveehouders gemakkelijker maken, hun bedrijf meer succesvol en de toekomst mooier.

Duurzaamheid en innovatie zijn onze sleutelwoorden. Verantwoord omgaan met mens, dier en milieu en tegelijkertijd inspringen op de kansen van morgen biedt het antwoord op de vragen vandaag. En het brengt een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector dichterbij.

Keuzevrijheid als uitgangspunt

De keuzevrijheid van onze klanten is het startpunt om handen en voeten te geven aan de invulling van onze missie en visie. De wensen en behoeften van onze klanten zijn de leidraad in hoe wij hen willen ondersteunen en verder helpen.

Bekijk onze bedrijfsvideo

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie, ruwvoerwinning en energiewinning. Vandaag en morgen.

Top

De Lely website maakt gebruik van cookies. Ga naar deze pagina voor meer informatie. Sluiten