‘Lean in dairy farming’:

Betere prestaties door Lean denken op de boerderij

Maassluis, 13 november 2018 – Op de EuroTier 2018 presenteerden Nestlé en Lely gezamenlijk het boek ‘Lean in dairy farming’, dat een nieuwe visie beschrijft op het managen van het melkveebedrijf. Een praktische handleiding over de Lely DairyWise aanpak, die Lean tools inzet voor het verbeteren van de stappen in het productieproces en het managen van de veestapel. Gericht op betere samenwerking en inzet van medewerkers, het optimaliseren van processen, het tegengaan van verspilling en het standaardiseren van werkzaamheden.

13 november 2018

Pers

Beproefde methode nu bruikbaar in de melkveehouderij

De wereldbevolking blijft groeien en in 2050 zijn er zo’n 9 miljard monden te voeden. Daarvoor is 70% meer voedsel nodig. Het op een duurzame manier intensiveren van de voedselproductie vraagt van boeren nieuwe manieren van werken. Voortdurend verbeteren en ontwikkelen van vaardigheden om de uitdagingen in de voedselproductie aan te kunnen en de zorgen van consumenten weg te nemen.

Lean is een manier van werken die zichzelf al enorm heeft bewezen in andere industrieën door reeds aanwezige bronnen beter te benutten. ‘Lean in dairy farming’ beschrijft deze methodiek nu op een praktische manier voor het melkveebedrijf.

Gebaseerd op de ervaringen van melkveehouders

De DairyWise methode die het boek beschrijft is een uniek programma voor het optimaliseren van de boerderij op basis van de Lean principes, met als belangrijkste doel de arbeidsproductiviteit op het bedrijf te verhogen. Het melkveebedrijf en de farmmanagement-adviseurs starten samen een ontwikkeltraject dat gericht is op continu verbeteren, door middel van het delen van kennis en ervaringen, het betrekken van medewerkers en het aanbieden van hulpmiddelen om te blijven ontwikkelen.

Sinds 2015 maken boeren over de hele wereld gebruik van deze methode. Clayton Hemminger (Hemdale Farms New York) werkt met DairyWise sinds 2016: “Sinds de start hebben we hebben de melkopbrengst per manuur met 15% kunnen verhogen. Als je kijkt naar de toename van de melkopbrengst per koe dan komt de helft door een hogere productie en de helft door ons werk efficiënter te maken. Onze medewerkers zijn daarnaast veel meer betrokken bij hun werk omdat ze beter begrijpen tegen welke problemen en situaties we in de praktijk aan lopen.”

Partnership Nestlé en Lely

Lely en Nestlé zijn ervan overtuigd dat zij het productieproces substantieel kunnen verbeteren en de verspilling van voedsel kunnen reduceren door melkveehouders te helpen hun processen te optimaliseren.

Alexander van der Lely, CEO van de Lely Groep: “Wij willen de ontwikkeling van het melkveebedrijf naar een winstgevende, aangename en duurzame toekomst stimuleren door innovaties en kennis beschikbaar te stellen voor boeren. De DairyWise methode past bij ons principe dat de koe altijd het startpunt is van alles wat we doen. Wanneer al het werk in de stal zo georganiseerd is dat het de koe zo min mogelijk hindert, dan kan de koe gewoon ‘koe’ zijn, wat het bezoek aan de robot en de melkproductie bevordert.”

Hans Jöhr, Corporate Head of Agriculture bij Nestlé: “Als het grootste melkbedrijf ter wereld betrekt Nestlé meer dan helft van zijn verse melk van lokale boeren. Net als Lely delen we de zorg voor duurzame en diervriendelijke productiemethoden. De veiligheid en kwaliteit van onze grondstoffen wordt het best gegarandeerd door gezonde dieren en door het ondersteunen van economische, duurzame en sociale levensvatbaarheid van melkveebedrijven voor de lange termijn. Dit boek is een uniek voorbeeld van wat er gebeurt wanneer twee bedrijven daarbij op een positieve manier samenwerken.”

Het boek ‘Lean in dairy farming’, bestaat uit twee delen: een theoretisch deel dat uitleg geeft over de principes en een praktisch deel, dat handreikingen biedt om te starten met Lean op het melkveebedrijf.

Het boek ‘Lean in Dairy Farming’ is verkrijgbaar op de Lely Eurotier Hal 13 – stand B42, of door een email te sturen naar mbierma@lely.com.

Meer informatie over DairyWise is te vinden op www.dairywise.com.

Over de Lely Groep

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Met de koe als middelpunt ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige robots en datasystemen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op het melkveebedrijf verhogen.

Lely is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen, aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Elke dag inspireert Lely haar medewerkers om klanten innovatieve oplossingen te bieden, en een vertrouwde partner te zijn voor lange termijn advies en ondersteuning. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van toegewijde Lely Center vestigingen voor verkoop en service op maat, is de Lely Groep actief in meer dan veertig landen en biedt zij werk aan zo’n 1.200 mensen.

Over Nestlé:

Nestlé is het grootste bedrijf ter wereld in de voedingsmiddelenindustrie. De organisatie heeft meer dan 2000 merken, van wereldwijde iconen tot lokale favorieten, en is aanwezig in 191 landen over de hele wereld.

Nestlé wil helpen een betere en gezondere wereld te creëren en mensen inspireren om een gezonder leven te leiden. Op deze manier draagt zij bij aan de samenleving en zorgt het tegelijkertijd voor het succes van het bedrijf voor de lange termijn. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Lelij, Corporate Communications Manager bij Lely International NV: elelij@lely.com, +31 (0)6 8253 6989.

 

 

Top