Verbeterde prestaties op het melkveebedrijf met lean principes

Lancering van het Lely DairyWise farm management optimalisatieprogramma

Maassluis, 13 November 2018 – De agrarische sector verandert: melkveebedrijven groeien, maar werken vaak nog met dezelfde routines als voorheen. Dit leidt in veel gevallen tot een hogere werkdruk, groter personeelsverloop en bedrijfsresultaten die ruimte laten voor verbetering. Daarom ontwikkelde Lely het DairyWise farm management optimalisatieprogramma. Dit programma is gebaseerd op principes van de lean-methodiek en wordt afgestemd op elk specifiek bedrijf. Het richt zich op het stellen van doelen, het in kaart brengen van de huidige situatie en het aanbrengen van verbeteringen. Met deze stap breidt Lely haar diensten op het gebied van Farm Management verder uit.

13 november 2018

Pers

Het DairyWise programma is een proces van leren en continu verbeteren. De technieken moeten gezien worden als een gereedschapskist, in plaats van dat ze kant-en-klare oplossingen bieden. Ze kunnen gebruikt worden voor elk soort werkzaamheden op het melkveebedrijf, zoals voer- en melkroutines, werkzaamheden op het terrein van koegezondheid en voor personeelsmanagement.

Mensen maken het verschil

Succes is een teamprestatie. Daarom betrekken de DairyWise adviseurs alle medewerkers van de boerderij bij het evalueren van de huidige situatie, het stellen van doelen en het nadenken over mogelijkheden voor verbetering. De adviseur gaat uit van een totaal-aanpak en leert het team om nuttige en niet-nuttige aspecten in hun werk te herkennen. Alle verbeteringen worden vastgelegd in afspraken, geëvalueerd en zo nodig aangepast. Door het hele team te betrekken kunnen binnen enkele maanden al aanzienlijke en blijvende resultaten worden geboekt.

Bewezen succes

Ervaringen met tien uiteenlopende cases en omstandigheden op tien melkveebedrijven verspreid over de hele wereld hebben het succes van DairyWise bewezen. Naast verbeterde melkproductie, diergezondheid en productiekosten geven deze boeren aan dat ook de communicatie is verbeterd en medewerkers op het bedrijf zich meer betrokken en gewaardeerd voelen.

Het DairyWise programma is vooral geschikt voor melkveebedrijven die meer dan zes maanden melken met vier of meer melkrobots.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Lely Center of kijken op www.lely.com/dairywise.

Boek: ‘Lean in dairy farming’

Op EuroTier 2018, presenteren Lely en Nestlé gezamenlijk het boek ‘Lean in dairy farming’, dat een nieuwe manier beschrijft van het kijken naar farm management. Het boek bestaat uit twee delen: een theoretisch deel dat uitleg geeft over de principes en een praktisch deel, dat handreikingen biedt om te starten met lean op het melkveebedrijf.

Over de Lely Groep

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst voor de agrarische sector. Met de koe als middelpunt ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige robots en datasystemen die het dierenwelzijn, de flexibiliteit en productie op het melkveebedrijf verhogen.

Lely is al meer dan 25 jaar wereldwijd leidend in de verkoop en service van geautomatiseerde systemen, aan opeenvolgende generaties melkveehouders. Elke dag inspireert Lely haar medewerkers om klanten innovatieve oplossingen te bieden, en een vertrouwde partner te zijn voor lange termijn advies en ondersteuning. Met haar hoofdkantoor in Maassluis en een wereldwijd netwerk van toegewijde Lely Center vestigingen voor verkoop en service op maat, is de Lely Groep actief in meer dan veertig landen en biedt zij werk aan zo’n 1.200 mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Lelij, Corporate Communications Manager bij Lely International NV: elelij@lely.com, +31 (0)6 8253 6989.

Top