Lely bedrijven realiseren hoogste levensproductie

Melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot behalen opnieuw de beste resultaten op het gebied van levensproductie, melkproductie en melkkwaliteit. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek gebaseerd op de Melkproductieregistratie (MPR) jaarstatistieken van 2019 van ruim 1.300.000 koeien van ruim 13.000 melkveebedrijven in Nederland. In het onderzoek zijn de resultaten van melkveebedrijven met een Lely Astronaut melkrobot vergeleken met twee andere groepen; bedrijven met een ander merk automatisch melksysteem en bedrijven die melken met een melkstal.

22 april 2020

Pers

De resultaten van de MPR jaarstatistieken laten zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 3,5% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,8% meer in vergelijking met melkstallen. Ook het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 2,7% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8,8% hoger dan melkveehouders met een melkstal. Daarnaast laten de cijfers van de afgelopen jaren zien dat veehouders die melken met Lely melkrobot(s) ieder jaar het hoogste eiwit percentage scoren in combinatie met een productiestijging. Dit duidt op gezonde koeien, goed (ruw-)voer en uitstekend bedrijfsmanagement.

Meer melk per levensdag

De gemiddelde leeftijd van de koeien op de Nederlandse bedrijven is gestegen ten opzichte van het jaar 2018. Hierbij realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot een hogere levensproductie (kg melk) bij afvoer en geven gemiddeld meer melk per levensdag. De productie per levensdag is een belangrijk kengetal. Het getal laat het totale bedrijfsmanagement zien qua jongveeopfok, vruchtbaarheid, droogstand, melkproductie en gezondheid.  Een goede (hoge) productie per levensdag resulteert uiteindelijk in een hoge levensproductie. Het gaat niet alleen om de productie op een verantwoorde manier verhogen, maar ook zorgen dat de koeien langer meegaan.

Deze resultaten zijn ook terug te zien in de melkopbrengst per koe. Op een bedrijf met een Astronaut is dit €514 euro hoger ten opzichte van met een ander merk melkrobot en €651 ten opzichte van een bedrijf met een melkstal. Daarnaast realiseren melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot gemiddeld een lager celgetal.

Resultaten melkproductie, totaal aantal kilo vet en eiwit, levensproductie, EJR en uiergezondheid 2019

 

Lely Astronaut melkrobots

Overige merken melkrobots

Melkstallen

Verschil
Lely - Overige melkrobots

Verschil
Lely - Melkstallen

Melk per jaar (kg)

9.600

9.279

8.745

+3,5%

+9,8%

Totaal vet en eiwit (kg)

763

743

701

+2,7%

  +8,8%

Levensproductie bij afvoer (kg)

32.205

30.769

30.387

+4,7%

  +6,0%

Productie per levensdag (kg)

15,60

14,91

14,18

+4,6%

+10%

Melkopbrengst per koe (€) **

€11.529

€11.015

€10.879

€514

€651

Celgetal (op basis van de MPR)

165.000

169.000

168.000

 

 

Bron: MPR jaarstatistieken 2019. Gebaseerd op de gegevens van ruim 1.300.000 koeien van ruim 13.000 melkveebedrijven in Nederland.
** Melkprijs 35,8 cent per kg melk

Verschillen nog groter in vergelijking met afgelopen jaren

Volgens Wybren Jongbloed, commercieel productspecialist bij Lely Nederland, bevestigen deze resultaten dat melkveehouders met een Lely melkrobot qua productieresultaten in de top meedraaien. “Net als voorgaande jaren laten de prestaties van melkveehouders die met Lely melken een positief verschil zien ten opzichte van andere merken melkrobots en melkstallen. Hieruit blijkt het vakmanschap van onze klanten. Door nauw samen te werken met onze klanten en het bieden van goede ondersteuning proberen wij bij te dragen aan betere bedrijfsresultaten.”

Wilt u meer weten over deze en ander onderzoeksresultaten? Het complete onderzoek is gepubliceerd op www.lely.com/feiten.

Top