Nederlandse melkkoeien worden ouder en gezonder

Maassluis, 8 april 2021 - De resultaten van de Melkproductieregistratie (MPR) jaarstatistieken laten de afgelopen jaren een stijging zien in de gemiddelde leeftijd van de koeien bij afvoer, een hogere levensproductie en een dalend celgetal. Dit blijkt uit een analyse uit een onafhankelijk onderzoek gebaseerd op de MPR-jaarstatistieken van 2020 van ruim 1.300.000 koeien van ruim 13.000 melkveebedrijven in Nederland.

8 april 2021

Pers

page section

Het onderzoek wordt sinds 2014 uitgevoerd waarbij jaarlijks de resultaten op het gebied van melkproductie, celgetal en levensproductie van duizenden melkveebedrijven wordt geanalyseerd. In het onderzoek zijn de gemiddelde resultaten van melkveebedrijven met een Lely Astronaut melkrobot vergeleken met twee andere groepen; bedrijven met een ander merk automatisch melksysteem en bedrijven die melken met een melkstal. In alle groepen is in de afgelopen jaren een stijging te zien in leeftijd bij afvoer, een hogere levensproductie en een daling in het celgetal.1 Koeien op melkveebedrijven worden daarmee steeds ouder en gezonder, dit betekent een verduurzaming van de veestapel.

De groep melkveehouders met een Lely Astronaut melkrobot behalen de beste resultaten op het gebied van melkproductie, levensproductie en melkkwaliteit. Zij realiseren de hoogste gemiddelde levensproductie en de hoogste productie per levensdag. De hoogte productie per levensdag is een belangrijk kengetal. Deze parameter is een weergave van het totale bedrijfsmanagement waarbij jongveeopfok, vruchtbaarheid, droogstand, melkproductie en gezondheid een rol spelen. Deze resultaten zijn ook terug te zien in de totale melkopbrengst per koe. Op een bedrijf met een Astronaut melkrobot is dit €610 euro hoger ten opzichte van met een ander merk melkrobot en €707 ten opzichte van een bedrijf met een melkstal. Een optimale productie per levensdag resulteert uiteindelijk in een hoge levensproductie. Ook hebben koeien op melkveebedrijven met een Lely melkrobot(s)gemiddeld het laagste celgetal. Management gericht op gezonde koeien met een optimale melkproductie geeft een hogere levensproductie.

1 De ‘breuklijn’ omtrent 2016, zie grafiek, kan worden verklaard door de afschaffing van het melkquotum in 2015 wat onder andere een gevolg in grootte van gemiddelde veestapel en melkprijs teweegbracht.

nl_grafieken_levensproductie_per_koe.png

Verder laten de jaarstatistieken zien dat melkveehouders met een Lely Astronaut gemiddeld 4,0% meer melk realiseren ten opzichte van de overige merken melkrobots en zelfs 9,6% meer in vergelijking met melkstallen. Ook het totaal aantal kilo vet en eiwit is gemiddeld 3,1% hoger dan bij melkveehouders met een ander merk melkrobot en gemiddeld 8,3% hoger dan melkveehouders met een melkstal. Daarnaast laten de cijfers van de afgelopen jaren zien dat veehouders die melken met Lely melkrobot(s) ieder jaar het hoogste eiwit percentage scoren in combinatie met een productiestijging. Dit duidt op gezonde koeien, goed (ruw-)voer en uitstekend bedrijfsmanagement.

Gezondheidssensoren zorgen voor proactief handelen
Volgens Gerrit Meulenaar, Farm Management Support Manager Lely Benelux, bevestigen deze resultaten dat de gezondheidssensoren van de melkrobot bijdragen aan de mooie resultaten die de melkveehouders boeken. “We zijn trots dat onze klanten deze resultaten behalen. Dit is voor ons een bevestiging dat naast een betrouwbare Astronaut melkrobot ook de gezondheidssensoren klanten ondersteunt bij hun koe-management. Hierdoor kunnen ze proactief handelen en het draagt bij aan gezonde koeien met een goede productie.”

Top