Omzet Lely groeit ondanks uitdagende omstandigheden

Vandaag presenteert Lely haar jaarresultaten over 2022: een groei van 15% met een totale omzet van €702 miljoen (2021: €611 miljoen).

20 februari 2023

Pers

content

Highlights

  • € 702 miljoen omzet (2021: € 611 miljoen);
  • 15% omzetgroei, lager dan verwacht door uitdagende omstandigheden in 2022; 
  • Activiteiten in Rusland zijn gestopt na militaire invasie in Oekraïne;
  • Componententekorten – onder andere als gevolg van EU sancties tegen Rusland – drukken resultaat en zorgen voor lange levertijden naar klanten;
  • Uitrol Lely Sphere stagneert door stilgevallen vergunningverlening en voortdurende onzekerheid stikstofcrisis in Nederland; 
  • Orderboek voor 2023 is zeer sterk, situatie rondom componenten blijft een uitdaging.

Lely, marktleider in geautomatiseerde systemen voor melkveehouders, presenteert vandaag haar jaarresultaten over 2022 met een totale omzet van € 702 miljoen (2021: € 611 miljoen). Dit resultaat is lager dan verwacht. Te midden van de uitdagende omstandigheden – zoals het stoppen van de activiteiten in Rusland, COVID-19 en de componententekorten – is het een goed resultaat. De omzetgroei zorgt ervoor dat Lely blijvend kan investeren in kwaliteit en compliance om zo te kunnen voldoen aan toenemende wet- en regelgeving wereldwijd. Daarnaast blijft Lely investeren in duurzame innovaties voor melkveehouders op de lange termijn. Ruim 8% van de totale omzet is geïnvesteerd in Research & Development voor nieuwe innovaties voor de boerderij van de toekomst.  

Wereldwijde vraag naar robots neemt toe 

André van Troost, CEO van Lely: "De wereldwijde vraag naar zuivel blijft groeien, tot 2030 wordt een gemiddelde groei van 3% verwacht (Melkveevisie, januari 2023). Gecombineerd met de behoefte van melkveehouders om efficiënter en duurzamer te produceren, neemt de vraag naar onze Lely robots toe. Anderzijds hadden we ook te maken met flink wat uitdagingen vorig jaar. Nadat onze omzet in 2021 stagneerde, kunnen we tevreden zijn met de groei die we in 2022 onder uitdagende omstandigheden hebben bereikt. Onder onze klanten zien we een hoge klanttevredenheid. Tegelijk is het moeilijk dat zij geconfronteerd worden met langere levertijden voor nieuwe producten.” 

Nieuwe collega’s en nieuwe panden 

"In 2022 zijn we niet alleen gegroeid in omzet, maar ook in het aantal medewerkers. Wereldwijd hebben getalenteerde, nieuwe collega’s zich bij Lely aangesloten die de komende jaren met ons kunnen meegroeien. Daarnaast hebben we verschillende nieuwe panden geopend, zoals het Lely Park in Pella (USA) en de uitbreiding van de Lely Campus in Maassluis (Nederland). Hierdoor is onze productiecapaciteit uitgebreid om aan de groeiende vraag naar robots te kunnen blijven voldoen. Daarnaast openden Lely Duitsland en Lely Center Ens een nieuw kantoor (in resp. Günzburg, Duitsland, en Enns, Oostenrijk).”  

“In 2022 vierden we '30 jaar automatisch melken’ met de Lely Astronaut, lanceerden we een nieuwe generatie Juno voerschuiver en wonnen we meerdere prijzen voor onze meest recente innovaties Lely Sphere en Lely Exos. Naast de doorontwikkeling van ons bestaande productportfolio zien we een hoge adoptie van ons datamanagementplatform Lely Horizon, dat data van onze robots omzet naar adviezen voor optimale bedrijfsvoering. Sinds de introductie in 2020 is al circa 85% van onze klanten overgestapt op dit systeem.” 

Focus op duurzaamheid onverminderd groot 

Om te zorgen dat de melkveehouderij in de toekomst een waardevolle bijdrage blijft leveren aan de toenemende vraag naar voedselvoorziening, investeert Lely in duurzame melkproductie. De focus op duurzaamheid blijft daardoor onverminderd groot. Enerzijds door voor boeren innovaties te bedenken en te ontwikkelen die zorgen voor een duurzame boerderij, anderzijds door te kijken naar de eigen bedrijfsvoering. De faciliteiten in Pella (USA) en in Maassluis (Nederland) voldoen aan de hoogste normen op het gebied van energie en waterverbruik.

Bied duidelijkheid in stikstofdossier en kies voor innovatie

Van Troost: “2022 was een politiek bewogen jaar in Nederland. De voortdurende onzekerheid waarin boeren zich door de stikstofcrisis bevinden deed en doet ons pijn in het hart. Ondernemers die willen investeren in een duurzame toekomst lopen op dit moment vast. De vergunningsverlening is stilgevallen en het toekomstperspectief is onduidelijk.” 

"2023 moet het jaar worden waarin de overheid oplossingen biedt. Lely wil en kan daar met innovatie een belangrijke bijdrage aan leveren. Een circulair systeem als de Lely Sphere leidt direct tot controleerbare vermindering van stikstofemissies. Het zou logisch zijn als de overheid boeren bij zo’n stap naar kringlooplandbouw steunt. De grootste prioriteit is daarbij dat er weer vergunningen worden verleend.” 

Op de vernieuwde Lely Campus wordt gewerkt aan de boerderij van de toekomst waar circulariteit en dierenwelzijn centraal staan: het hergebruiken van belangrijke voedingsstoffen, het voeren van vers gras, afvalvermindering, emissieverlaging en het creëren van een nauwere band tussen de boer en de consument. 

Vooruitzichten voor 2023 

Het orderboek is bij de start van 2023 – wederom – zeer sterk. Lely verwacht dan ook een forse omzetgroei. Tegelijk blijft de situatie rondom de componenten onzeker, wat mogelijk effect zal hebben op het resultaat aan het einde van het jaar. Dit jaar bestaat Lely 75 jaar, een mijlpaal die in juni 2023 wordt gevierd. Dan presenteert Lely haar nieuwe visie op de boerderij van de toekomst. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Inge Baars, Sr Corporate Communications Specialist, Lely International NV: ibaars@lely.com, +31 (0) 6 2186 5137. 

Top