Bij Lely heeft de veiligheid van mens en dier de hoogste prioriteit. Het melkveebedrijf is een werkplek met alles wat daarbij hoort, zoals robots, tractoren, dieren en zelfrijdende voertuigen, maar ook een omgeving waarin gezinnen wonen en kinderen spelen. Een unieke en tegelijkertijd uitdagende combinatie waar het gaat om elke dag opnieuw veilig werken. Onze prioriteit is om op het melkveebedrijf zo efficiënt mogelijk te werken met behoud van jouw veiligheid, die van je medewerkers en gezinsleden en alle anderen op je terrein.

We streven er bij Lely naar de kans op letsel te verlagen door praktische tips en richtlijnen over bedrijfsveiligheid aan te bieden. We moedigen je aan om veiligheidsrisico‘s te identificeren, te isoleren, te elimineren en te voorkomen en je ervaringen en oplossingen met andere melkveehouders te delen.

Dit begint met bewustzijn. Samen op weg naar veilig boeren!

Veilig boeren begint bij jou

Jij bent de sleutel tot veiligheid. Goede veiligheidspraktijken beschermen jezelf en de mensen om je heen. Neem deze praktijken op in je veiligheidsroutine. Let erop dat iedereen die apparaten bedient, onderhoudt of in de buurt ervan werkt, zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt. Riskeer geen letsel of overlijden door goede veiligheidspraktijken te negeren.

Voldoe aan handleidingen en veiligheidsinstructies

Lees en begrijp alle handleidingen en veiligheidsinstructies voordat je een machine of gereedschappen gebruikt of onderhoudt. Je (nieuwe) apparatuur werkt misschien anders dan je gewend bent. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe functies zijn toegevoegd. Wees er bovendien zeker van dat je de veiligheidslabels op de machines begrijpt en respecteert, omdat die je op potentiële gevaren wijzen. Hou je altijd aan de instructies en regels.

Ga zorgvuldig om met chemicaliën

Bewaar en gebruik chemicaliën op de juiste manier. Chemicaliën moeten op een speciaal daarvoor bestemde, vergrendelbare locatie worden bewaard, buiten bereik van kinderen. Draag bij het gebruik van chemicaliën de benodigde beschermende uitrusting. Voorkom mengen of knoeien van chemicaliën en gebruik altijd de originele verpakking.

Houd apparatuur in de oorspronkelijke staat

Houd alle vergrendelingen, beschermingen, toegangsdeuren en andere onderdelen op hun plek. Maak geen wijzigingen aan apparatuur om het werken ermee makkelijker of efficiënter te maken. Hiermee brengt je je eigen veiligheid of die van je gezinsleden in gevaar. Denk eraan om na onderhoud alle vergrendelingen, beschermingen en dergelijke onderdelen terug te plaatsen of te vergrendelen, omdat anderen zich niet altijd van potentiële gevaren bewust zijn.

Laat geen kinderen en bezoekers toe in werkruimten

Een boerderij is een wereld vol avontuur voor nieuwsgierige kinderen. Het is echter een werkplek en kinderen zijn zich niet altijd bewust van de mogelijke risico‘s. Houd speel- en werkruimten gescheiden, maar wijs kinderen en bezoekers ook op mogelijke gevaren. Spreek duidelijke regels en routes af voor iedereen die op je bedrijf komt en laat kinderen en bezoekers niet zonder toezicht op je terrein.

Draag werkkleding

Losse veters, loshangend lang haar of losse draadjes aan een oud shirt kunnen letsel veroorzaken bij het bedienen van apparatuur op de boerderij met roterende onderdelen. Sommige taken vereisen beschermende kleding, zoals veiligheidsschoenen of -handschoenen. Dragen van de juiste kleding vermindert de kans op letsel.

Netheid op het bedrijf

Als je je melkveebedrijf netjes houdt, vallen afwijkingen en gevaren sneller op. Dit betekent ook minder kans op snijwonden, struikelen of klem zitten. Voorkom obstructies van je machines.

Bied een veilige werkomgeving

Je bent wettelijk aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van je personeel. Zorg voor een veilige werkomgeving en geef je mensen de juiste gereedschappen waarmee ze veilig kunnen werken. Bied training en begeleiding aan iedereen die op je bedrijf werkt. Als je taken verdeelt onder je personeel, kies dan de juiste persoon om het werk te doen. Laat bepaalde taken alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Zorg voor supervisie en grijp in als onveilig wordt gewerkt.

Wees voorzichtig met dieren

Er zijn altijd risico‘s verbonden aan werk dat interactie met dieren omvat. Dieren kunnen onvoorspelbaar zijn. Voorkom blinde vlekken en benader dieren langzaam, zodat ze zich altijd bewust zijn van je aanwezigheid. Let speciaal op in de buurt van stieren en tochtige koeien. Zorg dat er geen dieren in de werkruimten komen.

Ga zorgvuldig om met drijfmest

Houd er rekening mee dat bacteriën tijdens het afbreken van drijfmest gassen veroorzaken. Sommige van deze gassen zijn giftig en uiterst ontvlambaar. Zorg ervoor dat er geen bezoekers de stal binnenkomen als je drijfmest mixt. Voorkom dat mensen in de drijfmest vallen door hekken of signalering toe te passen of door alle toegangen tot de mestput gesloten te houden als er geen toezicht is.

Elektrische veiligheid

Laat de elektrische installaties op je bedrijf regelmatig controleren door een professional. Voer alleen zelf onderhoud uit aan elektrische systemen als je hiervoor gekwalificeerd bent. Voordat er onderhoud uitgevoerd wordt, dien je de machine op een veilige plaats buiten het bedrijf te plaatsen en de stroom uit te schakelen en te isoleren. Bij machines met accuvoeding ook de accu's loskoppelen en isoleren om met het onderhoud te beginnen.

Download

Omdat wij jouw veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij een afdrukbare versie van de veiligheidstips gemaakt, die je gemakkelijk kunt afdrukken en in je kantoor of stal kunt ophangen. Gebruik het als een dagelijks geheugensteuntje dat veiligheid een topprioriteit moet zijn.

Deel je verhaal met ons

We horen graag wat jouw best practices zijn op het gebied van veiligheid in de stal. Deel je verhaal met ons via socials, tag Lely (@Lelygroup) en gebruik de hashtag #safetyinthebarn #safefarming of via communications@lely.com

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top