Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk om de bodem en gewassen optimaal te voeden en de mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is een circulair mestverwerkingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een kleine aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine. Brongerichte scheiding leidt tot minder ammoniak in de stal. De mestgassen die onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgevangen. Een filter zet de ammoniak om in circulaire stikstofmeststof. Hierdoor is het mogelijk om 70 procent van de stikstofverliezen door emissies te gebruiken voor bemesting.

Het systeem scheidt drie mineralenstromen die u kunt gebruiken voor precieze bemesting. Met de waardevolle componenten uit de mest kunt u de bodem en gewassen optimaal voeden en zo met uw eigen mest meer voedingswaarde oogsten. De stal heeft een schone vloer en frisse lucht doordat er nauwelijks mest en gassen aanwezig zijn. U kunt zelfs de natuurlijke ventilatie en de uitgang naar de weide behouden.

Mineralenstromen scheiden

Door urine, mest en ammoniakemissie apart te verwerken hebt u meer controle over de mineralenstromen en kunt u bodem en gewassen veel meer naar behoefte bemesten.

Emissies afvangen en omzetten

Enzymen in de mest zetten ureum in de urine om in ammoniak. Deze verdampt binnen een paar uur. Alle ammoniakemissies die u afvangt en omzet in circulaire stikstofkunstmest hoeft u niet te compenseren met aangekochte meststoffen.

Gezonder stalklimaat

In en onder de stal zijn nauwelijks mestgassen, waardoor de lucht frisser en gezonder is. De natuurlijke ventilatie en uitgang naar de weide blijven behouden. Mestrobots houden de vloer schoon, waardoor hygiënegerelateerde problemen worden tegengegaan.

Performance

Een investering die uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst

Laat je adviseren door een dealer

* Deze cijfers zijn gemiddelden van onze klanten

70%

omzetting van ammoniakemissies*

Laat je adviseren door een dealer

* Deze cijfers zijn gemiddelden van onze klanten

‘De voedingsstoffen in de mest zijn nu veel beter in te zetten.’

Ad van den Berg Nescio

Vraag een demo aan

We organiseren regelmatig live en virtuele rondleidingen op een demobedrijf in Bleskensgraaf (NL). Wilt u graag deelnemen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Error loading the form

An error occured loading the form. This can be caused by content blocking features of your browser or network.

Blijf op de hoogte

Binnenkort zijn de eerste systemen beschikbaar voor melkveehouders in Nederland, Duitsland en Denemarken. Vergeet niet om onze socialemedia-accounts te volgen voor de laatste updates.

Waarom Lely?

Wereldwijd maken veehouders keuzes in de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Elke dag helpen wij hen die keuzes te maken die passen bij henzelf en hun bedrijf. Dat doen we met advies en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Voor duurzame melk- en vleesproductie. Vandaag en morgen.

Top