2018

Milepæle inden for malkning

Vi introducerer den nye milepæl inden for malkning: Lely Astronaut A5. De sidste 25 år har været en udfordrende rejse, siden vi opfandt automatisk malkning. Fra 1992 og frem til i dag har vi studeret køer og lyttet omhyggeligt til vores kunder. Vi holder fast i gennemprøvede rutiner, men har også ændret systemet med henblik på fremtiden. Kombinationen af principper for automatisk malkning og vores fokus på pålidelighed, brugervenlighed og omkostningseffektivitet har givet et malkesystem, der er det mest brugervenlige for koen og landmanden.

2017

Milepæle inden for malkning

En æra med automatisk malkning startede, da Lely introducerede den første Lely Astronaut malkerobot i 1992. Siden har livet ændret sig, dyresundheden er forbedret og landbrugets effektivitet er blevet genopfundet. 25 år med automatisk malkning betyder også, at en hel generation er vokset op med fordelene ved denne nye teknologi.

Hvordan forestiller disse efterfølgere sig fremtiden for deres mælkeproduktionsbedrifter? Hvilke muligheder ser de, og hvilke udfordringer står de overfor? Hvordan tager de fat på tingene? Vil deres strategi og idéer afvige fra deres forgængeres?

Disse spørgsmål er afgørende for at kunne hjælpe med at definere fremtidens bedrifter. Hvor er dit fokus? Uanset dit valg, er Lely der for at støtte dig.

mc17010-25_years_robotic_milking_red_en.png

2010

Milepæle inden for malkning

Den mest naturlige måde at malke på: mere frihed, mere kontrol og mere mælk. I slutningen af 2010 lancerer vi Lely Astronaut A4. Det revolutionerede i-Flow-koncept gør køerne endnu mere villige til at lade sig malke. A4’s design består af moduler: en centralenhed med et vakuums- og rengøringssystem til højst to malkeenheder. Den har desuden 3D-kamera og elektroniske rengøringsbørster. 

2010

2009

Milepæle inden for malkning

Flere af malkerobottens dele bearbejdes og ændres mellem generation A3 og A4. Robottens nye udgave får navnet Lely Astronaut A3Next. I 2009 arbejder vi ihærdigt på et nyt design med en forbedret foderboks og MQC ud fra princippet om sunde og glade køer.

2005

Milepæle inden for malkning

Ti år efter malkerobottens officielle indførelse kommer en helt ny udgave på markedet i form af Lely Astronaut A3. Dette design fra 2005 garanterer en enestående pålidelighed og giver mælkeproducenter finansielle og sociale fordele. Managementsystemet T4C (Time for Cows) tilbyder data i realtid om besætningen og de individuelle køers sundhed og produktivitet. Den nye model er forsynet med en opdateret robotarm og MQC.

2005 astronaut a3

2004

Milepæle inden for malkning

Det nye århundredes begyndelse kulminerer i et væld af innovationer og smart teknologi. Malkerobotten bliver bedre og mere intuitiv for hver generation og optimerer således koens sundhed og velvære.  I 2004 kommer Lely Astronaut A2Evolution på banen blandt andet med et statisk system til pattedetektion og et nyt vakuumsystem. 

1999

Milepæle inden for malkning

Alle arbejder frem mod årtusindskiftet. I 1999 og året efter kommer ny teknologi og innovation på markedet i form en række ekstraudstyr. Med MQC-systemet (til mælkekvalitetskontrol) bliver mælkekvalitet og kosundhed konstant overvåget. Mælkeproducenter over hele verden tager malkerobotten til sig.

1997

Milepæle inden for malkning

Nye innovationer munder i 1997 ud i en ny udgave af malkerobotten, Lely Astronaut A2. Det velkendte stel kan nu fås i galvaniseret eller rustfrit stål, og rengøringssystemet opdateres. På dette tidspunkt er der allerede 100 robotter i drift i stalde over hele verden.

1995

Milepæle inden for malkning

I 1995 præsenterer vi officielt Lely Astronaut for offentligheden. Dette revolutionerende automatiske malkesystem er kendetegnende for mælkeproduktionens fremtid. De første robotter installeres i Holland, Belgien og Frankrig. Indførelsen af Astronaut er medvirkende til at gøre fri kotrafik i og udenfor stalden til et almindeligt begreb.

1992

1992

Milepæle inden for malkning

En sand revolution inden for mælkeproduktion. Lely Astronauts første fungerende prototype bliver til i 1992. Et fuldautomatisk malkesystem, som titusindvis af mælkeproducenter over hele verden i dag er afhængige af. Den giver en helt ny måde at malke og arbejde på. Mælkeproducenter anser den for det 20. århundredes vigtigste opfindelse inden for mælkeproduktion.

Testimonial

‘Jeg træffer de rigtige valg, så jeg kan udnytte mulighederne’

Stef van den Hurk

Hvorfor vores løsninger?

Valgfrihed og velvære for dig selv og dine køer. Fleksibilitet og velvære for dig selv og dine køer, mens du samtidig producerer mælk af høj kvalitet. Det er, hvad vores staldkoncept tilbyder. Fra malkning til fodring og fra pleje til staldbelysning.

Top