Torben Lund er driftleder på Nørmark ved Niels Otto Lund ved Bredebro. Torben er med til at drive det økologiske landbrugmed 360 malkende køer og 360 ha jord. På Nørremark har de en Lely Juno foderskubber, en Lely Discovery spalteskraber og i juni måned 2019 blev de gamle A2 malkerobotter skiftet ud med 6 stk. nye Lely Astronaut A5 malkerobotter.

-På det menneskelige plan har det været dejligt at få A5’erne. De gamle A2'ere var slidte, og det var hårdt for os, fordi der var så meget vi skulle holde øje med hele tiden. Udskiftningen til A5’erne var hårdt for køerne den første uge. Vi kørte dem trætte, da de nye robotter kunne malke så meget. Så de blev kørt helt trætte den første uge. Men efter 14 dage gik det rigtig godt. -En af de helt store faktorer vi har valgt, er celletalsmåling. Det har været rigtig godt for os. Vi er gået fra omkring 200 i celler til 162 i gennemsnit. Vi har fået damp på, når der malkes og celletalsmåleren fungerer rigtig godt, fortæller Torben Lund.

Arbejdslettelse

Torben Lund fortæller, at efter installationen af de nye A5 malkerobotter, er der tid til at tage til åbent hus eller foredrag, for malkerobotterne kører hele tiden og malker døgnet rundt. -Det har været en stor lettelse for os med de nye robotter. Nu kan vi tage fri, så børnene kan blive kørt i skole eller børnehave. Der er ansat fire mand på Nørremark og det er perfekt til de 400 køer. -Vi behøver hverken mere eller mindre. Uden at få sved på panden kan vi nemt passe de 400 køer med de 6 malkerobotter. Det er intet problem.

Køer på græs

På Nørremark har de vendt malkerobotterne om, så køerne bliver malket ud af stalden. -Det resulterer i, at de kommer ud på græs, når de er blevet malket. Robotterne har nemt ved at malke dem, selvom de er ude om sommeren. Vi kan nemt nå at malke de køer, som skal malkes, fordi robotterne malker så hurtigt.

Juno giver ro ved foderbordet

-Lely Juno foderskubberen har til fulde opfyldt vores ønsker om, hvad den skulle. Den gør lige nøjagtig det den skal, fortæller Torben Lund. -Den skubber foder ind 6 gange i døgnet og sørger for, at der er frisk foder til køerne. Det er helt klart de unge køer, som betaler mest for det, for de får hele tiden frisk foder. De får ikke alle rester. De får også frisk foder, fordi den kører og skubber ind 5-6 gange i døgnet, og der er aldrig panik ved foderbordet. Der er altid frisk foder hele døgnet rundt.
Torben Lund fortæller, at de hver morgen har 1 - 1,5 time inden de fodrer ud, hvor der ikke er noget foder. Derudover skubber de foderbordet 3 gange om ugen, hvor halmrester og diverse bliver fejet sammen. -Vi har oplevet en arbejdslettelse, fordi vi ikke selv skal skubbe foderet ind manuelt om aftenen kl. 10. Der kører Juno jo. Vi er inde i stalden og sige godnat til køerne, og så er det det. Så er der ikke mere i det.

Dyrevelfærd

-Dyrevelfærd for os betyder, at køerne altid har et tørt og dejligt leje at ligge i, og altid har adgang til rent vand. De har det altid godt. For hvis de ikke har det godt, så kan vi ikke få den ydelse i toppen, som vi gerne vil. Derudover er det vigtigt med stabilitet. Det skal være det samme hver evig eneste dag, 365 dage om året. Vi starter kl. 06.00 om morgenen og slutter kl. 16.00 om eftermiddagen. Stabilitet ved køerne er det allervigtigste ved robotterne.

Succes

-Succes for os er, når der har været en dag,hvor det bare er gået rigtig godt. Man sætter sig ind til aftensmaden og siger ”hold da op, vi har ikke nået noget i dag”. Men man kan så se, når man kommer ud, at man har nået en hel masse uden at være stresset. Der har ikke været panik og der er ikke sket noget farligt. Så det har været en god dag for os, hvis det hele bare kører efter en snor.

Fremtiden

-Vores mål i den kommende tid er at hæve ydelsen, så vi kommer i toppen af alle økologer. Det er vores mål. Vi har alle redskaber til det. Vi har Juno, vi har seks nye robotter, så det ligger bare lige til højrebenet at komme op i toppen. Det er målet, fortæller Torben Lund.

Nørremark

  • 360 malkende køer
  • 4 ansatte
  • 6 Lely Astronaut A5 malkerobotter
  • 1 Lely Juno foderskubber
  • 1 Lely Discovery spalteskrabere
  • Ca. 360 ha 

Hør mere om Torben Lunds skift til
Lely Astronaut A5 malkerobotter

Top