Steen Hansen anvendte tidligere en traditionel fodervogn til at fodre sine ca. 220 malke- og goldkøer med på Søvang på Djursland. Fodervognen kørte ca. 1 time og 10 minutter om dagen, foruden at foderet også skulle skubbes ind flere gange om dagen, hvilket samlet set betød et dagligt forbrug på 30 liter diesel. Så da Steen stod over for at skulle investere i mixervogn og ny traktor hertil, besluttede han sig for Lely Vector i stedet, da han med Lely Vector også sparede traktoren og fik en foderskubber med i prisen.

-Generelt kan jeg selv tilrettelægge, hvilken dag jeg ønsker at fylde foderkøkkenet, så det passer ind med de mange andre gøremål bl.a. i marken. Jeg har desuden kunnet undgå at ansætte den ekstra mand, jeg ellers havde manglet, hvis jeg havde kørt på tradionelt vis med mixervognen, fortæller Steen Hansen. -Men hvad der er endnu vigtigere for mig er fleksibiliteten. Nu kan jeg selv tilrettelægge min tid specielt weekenderne og på helligdage.

Effekten af flere og præcise fodringer hver dag

Steen fortæller, at han kan se, at køerne reagerer positivt i kraft af, at de giver 4 kg. Mere mælk pr. ko.
-De er mere veltilpasse, især førstegangskælverne, idet de lavere rangerende køer har fået væsentligt bedre adgang til foderet og dermed højere ydelse. Jeg kan desuden se, at fedt, protein og ureaindholdet ligger helt stabilt.

Erfaringen med Lely Vector

Forud for installationen gik bekymringen mest på blandingen, idet Steen hidtil havde fodret efter konceptet kompaktfodring, men denne bekymring blev efterfølgende gjort til skamme.  

Pålideligheden er i top og foderskubberen er en væsentlig komponent i Vector systemet. -Lely Vector har bestemt levet op til forventningerne, fortæller Steen Hansen. -Den er så driftssikker, den fodrer ens hver gang og mange gange. Der er altid friskt foder tilgængeligt, da Vector udfodrer 20-22 gange i døgnet. Derudover har jeg oplevet en nenorm energibesparelse ved brug af Vector i forhold til dieselolie, som en 150 hk traktor bruger, når der skal blandes foder. Og Lelys organisation bag produktet giver mig en sikkerhed. Jeg kendte til mærket Lely i forvejen fra mine malkerobotter og spalteskrabere. Jeg vidste, allerede inden jeg besluttede mig for at købe Vector, at reservedelsforsyningen er lynhurtig og servicen upåklagelig.

Søvang

  • Antal malkekøer: 210 SDM
  • Antal malkninger pr. dag: 2,6 malkninger pr. ko, 3 robotter
  • Antal afvisninger pr. dag: 0,4
  • Produktion pr. ko pr. dag: 33,8 kg. 

Gården har været i familiens eje siden 1971. Steen overtog den i 1989 efter sin far. Han driver 185 hektar jord. De 125 hektar hører til gården, og de sidste 60 hektar er i forpagtning. Kvierne er udliciteret til en nabo, som Steen også har markfællesskab med. 

Hør mere om Sten Hansens oplevelse af
Lely Vector fodringssystem

Top