Da det blev for fysisk krævende at malke to gange om dagen i malkesystemet, stod det klar for Torben Hørlyck Jørgensen, at der skulle investeres i malkerobotter. Torben blev tilbudt at prøve Lely Astronaut A5 malkerobotten, og det tilbud kunne han ikke sige nej til.

Tilbuddet levede op til forventningerne

I 2018 blev Torben Hørlyck Jørgen tilbudt at afprøve Lely Astronaut A5 malkerobotten som en af de første, og det tilbud kunne han ikke sige nej til. -Vi syntes, at det var spændende at se de positive ændringer, der var lavet på robotten. Det kunne vi godt bruge i vores besætning. Vi har gode erfaringer med den nye robot, og køerne vil rigtig gerne ind i den, fortæller Torben, som synes, at den nye robot giver en meget fleksibel arbejdsdag. -Når man har automatisk malkning, så har man en fleksibel arbejdsdag og det samme har køerne. Med automatisk malkning betyder det, at vi kan starte lidt senere om morgenen. Vi starter typisk kl. 06.00 og slutter dagen omkring kl. 17.00. Det giver en god arbejdsdag for mig og mine medarbejdere. 

Et mindre hierarki

Siden Torben Hørlyck Jørgensen fik den nye robot, har de lavet et førstekalvs-starterhold. -Det fungerer rigtig fint. Vi ser ikke noget hieraki blandt de unge og de gamle køer længere. Og ydelsen blandt førstekalvs-køer er steget markant, siger Torben. -Det giver køerne frihed til at blive malket, hvile og æde som det passer dem. Ved automatisk malkning er det den bedste ko man ikke ser. Koen man ikke ser, den passer sig selv. Så jo flere vi har dem jo bedre. 

Vores målsætning

-Målsætningen her på gården er at have en sund og højtydende besætning med en stabil produktion, hvor vi samtidigt kan tiltrække god arbejdskraft. Vi har investeret en del på gården de sidste 10 år, så nu vil vi udnytte de rammer vi har de næste 10 år.

Den største begrænsende faktor på gården er arronderingen. Når Torben Hørlyck Jørgen har sine køer på græs, så kræver det meget græs rundt om stalden. Det betyder, at besætningen nu har den størrelse, at Torben ikke kan have flere køer på ejendommen. -Jeg holder mig opdateret med udviklingen inden for branchen via medier, og jeg bruger rådgivere til at støtte mig. 

Økologi og malkerobotter 

Torben Hørlyck Jørgensen fortæller, at der selvfølgelig er udfordringer med økologi og malkerobotter, og det er afgræsning. Det kan lade sig gøre, når har Grazeway-systemer, og har arrondering sådan, at markerne ligger forholdsvis tæt på stalden. -Når man starter på malkerobot-systemet, så skal man tænke meget over indretningen af stalden til køerne. Det er vigtigt, at man tilpasser det, så det passer til malkerobotten og ikke omvendt.  

Morgendagens Landbrug 

-Jeg bliver glad når tingene lykkes her på gården, og når min familie har det godt. Torbens drøm for gården, er et rentabelt og spændende landbrug. -Jeg ser Morgendagens Landbrug som et sted, hvor både dyr og mennesker har det godt, og hvor man kan bruge teknik til at hjælpe medarbejdere og ejere i hverdagen. Hvis Lely skulle opfinde et nyt produkt, som jeg kunne have gavn af, så har jeg tænkt på et produkt til at strø sengebåse med uden det generer køerne.

Virksomhedsbeskrivelse

  • 3 Lely Astronaut A3 malkerobotter
  • 1 Lely Astronaut A5 malkerobot
  • 220 Jersey
  • Ydelse: 10.500 kg pr. ko pr. år
  • Fedtindhold (%): 5,70
  • Proteinindhold (%): 4,20
  • Celletal: 150.000
Top