På gården ved Agathenborg, i nærheden af Hamborg i Tyskland, har landmand Claas Tiedemann fået betydelig lavere produktionsudgifter efter installationen af 2 Lely Vector foderrobotter i 2014.

Da fuldfoderblanderen ikke længere rakte med én ration til de 120 køer, var Claas Tiedemann nødt til at se efter andre fodersystemer. "Jeg regnede lidt på det og sammenlignede købspriser på en selvkørende vogn, en større foderblander og en fodringsrobot. Jeg så derudover også på følgevirkningerne af hyppigere fodring: Energibesparelse og kraftfoderbesparelse".  
Efter beregninger og en del overvejelser valgte den tyske landmand det automatiske fodringssystem. "Én af fordelene ved det automatiske fodringssystem er en mindre arbejdsbyrde. Det var dog ikke det, der fik mig til at købe, men derimod vores ønske om at give køerne en sundere kost ved hjælp af mere fiber i basisfoderet", fortæller Claas Tiedeman. "Især til den vigtigste gruppe, goldkøerne. I stressede perioder gav vi dem også foder til to dage".  

Ingen skubber eller maser for at få frisk foder 

"Efter installationen af Lely Vector vænnede køerne sig til systemet uden problemer. De lavede helt om på deres æderutine i løbet af de første par dage. Før var der altid stormløb ved foderbordet lige efter malkning. Det har helt ændret sig", siger Claas Tiedemann. "Nu ved mange af køerne, at der er frisk foder ved foderbordet døgnet rundt, og at de ikke behøver at skubbe og mase for at få frisk foder én gang om dagen".  
Da Claas Tiedemann og hans bedrift startede med at fodre med Lely Vector for 6 år siden, fodrede de 120 køer, og det tog dem cirka 3½ time. I dag har bedriften 300 malkekøer, som de fodrer på 2 timer hver anden dag.

Overskuelig teknologi

"Fordelen ved denne teknologi er, at nu, hvor den ene Lely Vector har nået sin grænse med 300 køer, kan vi ganske enkelt indføre endnu en blander uden for meget besvær. Den skal bare sluttes til de ruter, som blev programmeret ind i den første Lely Vector. Og nu kan vi fodre mange flere køer" fortæller Claas Tiedemann.

T4C har mange fordele

T4C giver Claas Tiedemann et overblik over alle beholdningerne af de forskellige typer foder, de fodrer med. Programmet gemmer også en pris på den enkelte fodertype. "Hvis vi giver mere kraftfoder, får jeg øjeblikkeligt et overblik over, om det ekstra kilo kraftfoder gavner i økonomisk henseende". Claas Tiedemann fortæller, at det er nødvendigt med det overblik. "Vi havde ikke planer om en fodringsrobot. Vi byggede ikke en stald hvor en fodringsrobot indgik i planen fra starten af. Fodringsrobotten skulle passes ind i vores aktuelle bedrift".

Resultatet af Lely Vector

"Installationen af Lely Vector har gjort, at vi har færre produktionsudgifter pr. liter mælk. Man har ikke altid mulighed for at ændre på mælkeprisen, men vi har stor indflydelse på vores produktionsudgifter. Det er her, vores profit ligger. Og vi kan påvirke dem, så vi får højere profit".

 

Hør mere om Claas Tiedemanns skift til
Lely Vector foderrobotten

Top