Gårdejer Carsten Hedegaard på Christiansborg ved Ørbæk på Fyn har oplevet store forbedringer siden hans Lely Astronaut A2 malkerobotter blev udskiftet i foråret 2019 til 10 nye Lely Astronaut A5 malkerobotter.

Målet for Carsten Hedegaard med købet af Christiansborg landbrug i 1989 var 125 årskøer, men det er sidenhen gået stærkt, og i dag malker 10 nye Lely Astronaut A5 malkerobotter på bedriften med 660 årskøer. I 2004 blev Lelys A2 malkerobotter valgt fremfor at bygge en malkekarrusel, og i foråret 2019 blev de udskiftet med 10 nye Lely Astronaut A5. 
-Ved en malkerobot kan koen gå frit, lægge sig og blive malket som den vil, og det er det vigtigste for mig, siger Carsten Hedegaard. 

Store fremskridt med A5 

-Da vi valgte at købe de nye Lely Astronaut A5 malkerobotter tilvalgte vi celletalsmålere, som vi i dag ikke kan undvære. Det har givet os store fremskridt både ydelses- og sundhedsmæssigt i besætningen. Vi havde et geometrisk celletal på omkring 300.000 med de gamle A2-robotter. I dag er celletallet blevet betydeligt bedre. Derudover tilvalgte vi Pure Damp til vores nye A5’ere, hvor pattekopperne bliver skoldet mellem hver malkning. Udover det har vi ikke lavet specielle tiltag andet end at den er meget bedre end A2’eren. Udskiftningen har resulteret i en stigning i mælkeydelsen på 3-4 kg pr. ko. 

Dansk arbejdskraft

-I forhold til arbejdskraft er det vigtigt for vores produktion, at vi har et moderne og velfungerende produktionsanlæg, så vi kan tiltrække unge og danske medarbejdere. Vi vil så vidt muligt gerne have dansk arbejdskraft, men det er en udfordring.
For at kunne beholde muligheden for dansk arbejdskraft har vi konstant tre elever ansat, for at give dem muligheden for at udvikle og dygtiggøre sig inden for landbruget. 

Ansatte med overskud 

Antallet af ansatte har ikke ændret sig siden robotudskiftningen, men det er blevet en anden hverdag med andre arbejdsrutiner på Christiansborg. -Mine ansatte har overskud nu, og det samme har jeg selv.  Efter vi har fået de nye A5 malkerobotter, har vi ikke nær så mange alarmer, og det giver en helt anderledes hverdag. Det er som nat og dag, og arbejdsmæssigt giver det hele bedriften et overskud. 

Lely som frontløber 

-Lely har helt fra starten været en god sparringspartner. De Lely-folk som vi har haft kontakt med, har levet sig helt ind under huden på os, hjulpet os både dag og nat og været meget ivrige for at få tingene til at køre. Det har vi haft utrolig stor gavn af. Managementmæssigt har vi fået rigtig mange værktøjer fra Lely. De har været med til at starte de nye A5-robotter op og fået os alle lært op i de nye programmer, som vi anvender hver eneste dag. Alle der arbejder i stalden bruger styringsredskaberne i Lely- programmerne. Lely skal blive ved med at servicere os ligeså godt som de har gjort de sidste 15 år.  

Fremtiden

-Vores fremtidsplaner på Christiansborg landbrug er, at vores søn og datter, som er landbrugsinteresserede, kommer med i det. Først ansvarsmæssigt og derefter økonomisk. Tidsplanen er, at vores datter skal med i det inden for en 5 til 8-årig periode. Vores søn har lidt længere udsigter. Selvom vi har 10 robotter og 660 køer, så skal vi måske lave en udvidelse igen. Men det sker ikke lige i den nærmeste fremtid, for nu drejer det sig om at få mælk ud af køerne. Ydelsen har været trykkende på grund af de gamle A2’er, men er markant stigende nu. Så der skal gå et par år, hvor der skal noget mælk igennem, og så må udvidelsen komme. 

-Fremtiden for dansk kvægproduktion er helt sikkert lys, men man skal være dygtig og konstant dygtiggøre sig for at overleve. Den helt store udfordring vi har i dansk landbrug er, at gældsprocenten er for høj i forhold til vores indtægter. Så her på Christiansborg drejer det sig om at få en stor produktion og færre udgifter. -Jeg er sikker på, at vi har en fremtid, for Danmark har verdens bedste fødevarer, og køer som bliver malket med den nyeste teknologi inden for kvægbrug.

Christiansborg

  • 660 SDM Holstein
  • 7 ansatte; 4 faste og 3 elever
  • 10 Lely Astronaut A5 malkerobotter
  • Ydelse: 11.500 kg. mælk/ko

Hør mere om Cartsten Hedegaards skift til
Lely Astronaut A5 malkerobotter

Top