På Store Blæsbjerg ved Holstebro har gårdejer Jacob Stensig oplevet en væsentlig bedre fleksibilitet og en større ro blandt de 585 køer efter 8 nye Lely Astronaut A5 malkerobotter blev installeret.

Jacob Stensig købte ejendommen i 2012, og har siden udvidet fra 430 køer til de nuværende 585. Da de forhenværende og nedslidte malkerobotter skulle udskiftes, faldt valget på Lely, og i september 2018 blev 8 Lely Astronaut A5 installeret på gården. -Generelt vil jeg sige, at det var en meget positiv oplevelse, siger Jacob Stensig. 
-Processen tog kun 4 dage. Det var med høj effektivitet, og køerne var hurtige til at vænne sig til det nye system, og i løbet af 2-3 dage kørte systemet mere eller mindre af sig selv. Hurtigt efter at der var kommet systematik i tingene, begyndte mælkeydelsen at stige markant, celletallet faldt lige så hurtigt, og i løbet af det første halve år steg ydelsen med min.  15 %. 

Arbejdsglæde og høj motivation 

Antallet af ansatte har ikke ændret sig siden robotudskiftningen, men der er nogle andre arbejdsrutiner på Store Blæsbjerg nu. -Vi har fået en væsentlig større fleksibilitet, og har generelt skåret nogle arbejdstimer af. I stedet for at skære ned på medarbejderstaben har jeg valgt at sige, at de skal fokusere mere på at få lavet optimeringer ud over det vi normalt har gjort. Så en stabilitet i hverdagen gør, at vi er motiverede til at få tingene gjort endnu bedre. De nye robotter arbejder med en væsentligt højere kapacitet end vi var vant til. Det betyder et bedre flow i stalden og en væsentlig mindre nødvendig indsats fra mig selv og mine medarbejdere. En høj stabilitet i systemet giver en arbejdsglæde og en høj motivation blandt medarbejderne, så det har vi rykket rigtig meget på.

Ro i dagligdagen

-Det jeg tror er de vigtigste succeskriterier for at kunne producere mælk er, at der er ro i dagligdagen, hvor køerne får mulighed for at styre deres egen rytme 100 %. Så ro og systematik for køerne ser jeg som altafgørende. Før kørte vi med et system med styret kotrafik, hvor vi egentlig følte, at køerne var ret låste i deres adfærd. I forbindelse med udskiftningen af malkerobotterne, er vi gået over til fri kotrafik, og det er jeg helt sikker på har været medvirkende til den succes og den ro vi oplever i stalden i dag.

Hvis vi skal kigge på nogle af de vigtigste måltal i mælke-produktionen i det daglige, er mælkeydelsen i sig selv selvfølgelig en væsentlig faktor som vi følger tæt dag for dag. Celletallet er efter min mening en vigtig indikator i forhold til vores sundhedsniveau, så der ydes en stor indsats hver dag for konstant at følge det generelle celletal, men også for at sætte ind over for nyopståede yverinfektioner.
Den udvikling vi har oplevet efter skiftet til de nye robotter er, at vi er faldet ca. 40-50.000 i celletal, så vi nu ligger stabilt under 200.000, med et mål om at komme længere ned. Derudover er vores mælkeydelse steget fra 29-30 kg pr. ko til nu omkring 35 kg.

Høj grad af teknologi

-Der er en høj grad af teknologi her i stalden, og det betyder, at der er robotter til at varetage flere af de rutineprægede opgaver som malkning og spalteskrabning. Det er ikke et krav fra min side at der skal være meget teknologi, men jeg tror helt sikkert, at det spiller en vigtig rolle i forhold til at søge medarbejdere.

Fremtiden

-Jeg ser morgendagens landbrug som højeffektivt; med en høj grad af udnyttelse af de teknologiske redskaber, som vi har til rådighed. Min drøm for stedet her de kommende 10 år er at udnytte en miljøgodkendelse jeg har liggende, hvor der skal bygges en velfærdsstald parallelt med kostalden. Det betyder, at vi kan udvide til 720 køer og få skabt nye faciliteter til goldkøer og en kælvningsafdeling. I løbet af de næste 10 år ønsker jeg stille og roligt at udfase nogle af de gamle driftsbygninger, sådan at vi får et nyere produktionsprogram på ejendommen som er fremtidssikret mange år frem. -Generelt ser jeg meget positivt på fremtiden. Jeg glæder mig til at bruge mange år fremover i landbruget, og jeg tror, at automatisering er en vigtig faktor fremadrettet.

Store Blæsbjerg

  • 585 RDM + SDM + opdræt
  • Ydelse: 35 kg. pr. ko pr. dag
  • 8 ansatte; 5 faste og 3 elever
  • 8 Lely Astronaut A5 malkerobotter
  • 1 Lely Juno foderskubber
  • 1 Lely Grazeway selektionsboks
  • 2 Lely Discovery spalteskrabere
  • Ca. 1100 ha med grovfoder og salgsafgrøder

Hør mere om Jacob Stensigs skift til
Lely Astronaut A5 malkerobotter

Top