På Langeland nær Humble ligger Ellebjerggaard, som drives og ejes af Jakob
Kruse. På gården finder du 3 Lely Astronaut A5 robotter, som dagligt malker
gårdens 182 Jersey køer. Robotterne blev installeret i 2022.

På Langeland nær Humble ligger Ellebjerggaard, som drives og ejes af Jakob
Kruse. På gården finder du 3 Lely Astronaut A5 robotter, som dagligt malker
gårdens 182 Jersey køer. Robotterne blev installeret i 2022.
Om Jersey og Lely malkerobotter
"Jeg må indrømme at jeg var lidt skeptisk i starten.
Jersey køer ikke er så høje, og der er derfor mindre
plads mellem gulv og yver, så jeg var bekymret for
om der var plads til armen. Men jeg var ude og se
en del andre landmænd der havde Lely robotter og
Jersey køer, og der malkede de rigtig fint. Det har
vist sig slet ikke at være noget problem", fortæller
Jakob. Da robotterne skulle installeres, forløb dette
også gnidningsfrit: "Da vi startede op med Lely
robotter her på ejendommen, var der super god
rådgivning med. Lige fra vi besluttede os til at det
skulle være Lely robotter, til vi startede op med
at malke den første dag. Man har følt sig holdt i
hånden af Lely indtil det hele kørte".
Fri ko-trafik og dybstrøelsesstald
Køerne på Ellebjerggaard går i en dybstrøelsesstald,
hvilket også spillede en rolle i overvejelserne,
da Jakob og hans far overvejede at anskaffe sig
malkerobotter. Jakob forklarer: "Jeg var bange
for om vi kunne styre celletallet, når køerne skulle
gå direkte ned i dybstrøelsen efter at være blevet
malket. Men vi ligger faktisk med et celletal på
omkring 130.000, så det kører rigtig fint."
Lely Horizon
I den daglige ledelse bruger Jakob
managementsystemet Lely Horizon. Om
dette fortæller han: "Horizon er et superfint
managementsystem. Det virker rigtig godt, og jeg
har et godt overblik når jeg tænder computeren.
Jeg kan gå ind og kigge på hvordan ydelsen ligger
i dag, om der er fejl eller om køerne ikke spiser
op, og om der er nogle småting, som måske skal
ændres.
"Jeg vil anbefale andre landmænd til også at vælge
Lely A5 robotter til deres Jersey køer. Det kører super
fint, og der er slet ingen problemer" - Jakob Kruse
“Vi ville gerne gøre
gården lidt mere
moderne og have en
mere fleksibel hverdag,
så derfor valgte vi at få
Lely robotter.”
Læs mere på www.lely.com/dk/
Morgendagens landbrug er noget, du vælger.

Billeder og film

Top